Nenávratný príspevok na projekt  e-Mesto Piešťany  vo výške viac ako 700-tisíc eur, ktoré nám „priklepol“ rezort financií v januári minulého roku, je už minulosťou. Ministerstvo odstúpilo od zmluvy pre jej podstatné porušenie zo strany prijímateľa. Neoverené správy o tom, že podobné problémy mali aj iné mestá a obce a ešte dostanú šancu v novej výzve, sa nepotvrdili. Zástupcovia rezortu odpovedali jasne – ďalšia výzva vyhlásená nebude, záujemcovia však môžu využiť služby projektu Dátového centra obcí a miest.

internetove-deti-08-nggid0542616-ngg0dyn-0x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010[1]

Projekt podala radnica na základe výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v auguste 2013. Hlavným cieľom bolo zvyšovanie a skvalitnenie portfólia elektronických služieb Mesta Piešťany a elektronizácia služieb verejnosti. V januári roku 2014 dostalo mesto rozhodnutie o  schválení príspevku vo výške 709 454,11 eur.  „Plánované výdavky tvorili propagácia a reklama, všeobecné služby, špeciálne služby (externý manažment), nákup softwéru (SW), nákup výpočtovej techniky (HW) a nákup telekomunikačnej techniky,“ píše sa v stanovisku Mestského úradu (MsÚ) v Piešťanoch. Práce na projekte mali trvať do konca roka 2015.

REKLAMAbio dia web baner 300x300 maj18

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo financií (MF) podpísalo s mestom koncom marca 2014. Ešte v tom istom mesiaci poslalo mestu list o tom, že „program OPIS sa nachádza v predposlednom roku implementácie, čo vyžaduje minimalizáciu časových sklzov a potrebu urýchlenia krokov najmä v procese verejného obstarávania jednotlivých projektov.“  V liste preto žiadali zástupcovia MF o uzatvorenie dodávateľských zmlúv na hlavné aktivity projektov najneskôr do 30. júna 2014, v opačnom prípade mimoriadne ukončia podpísanú zmluvu.

Verejné obstarávanie pre Piešťany zastrešovala v zmysle podpísanej Mandátnej zmluvy agentúra VOSK z Bratislavy. Mesto  v termíne do 30. júna zmluvy s dodávateľmi doložiť nestihlo.  Ministerstvo preto koncom augusta 2014 poslalo vtedajšiemu primátorovi Removi Cicuttovi výzvu na ich predloženie najneskôr do 15. októbra 2014. Zároveň ho upozornilo na fakt, že ak v tomto termíne nezabezpečí aj začiatok ich realizácie, odstúpi od zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Deň po termíne, teda 16. októbra zástupcovia MF listom skonštatovali  „Podstatné porušenie Zmluvy zo strany prijímateľa –  najmä porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej a časovej realizácie aktivít  projektu a nesplnenie podmienok a povinností, ktoré prijímateľovi vyplývajú zo zmluvy – najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, nepredloženie uzatvorenej zmluvy  s dodávateľom na realizáciu aktivít projektu najneskôr do 15.10.2014.“ Všetky tieto skutočnosti vyhodnotil rezort ako obzvlášť  závažné a odstúpil od zmluvy.

Hoci stanovené termíny sa podľa neoficiálnych informácií nepodarilo dodržať aj iným mestám a hovorilo sa o možnom pokračovaní, či novej výzve, ministerstvo vyhlásenie ďalšej výzvy neplánuje. Informovala o tom Zuzana Ožvald zo Sekcie informatizácie spoločnosti MF: „Keďže rok 2015 je posledným rokom implementácie operačného programu Informatizácia spoločnosti, MF SR neplánuje vyhlásenie ďalšej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP určenej obciam a mestám.“ Napriek tomu budú vraj môcť úrady využiť  náhradné riešenie.  „Pre obce a mestá existuje možnosť využiť služby projektu Dátového centra obcí a miest, ktorý poskytne obciam a mestám riešenie, umožňujúce poskytovanie elektronických služieb občanom a podnikateľom,“ uviedla.

Datacentrum bude poskytovať samospráve riešenia spôsobom „softvér ako služba“ , ktorý umožní zamestnancom obecných a mestských úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie v úradoch. Súčasťou projektu je aj dodávka potrebnej techniky pre obecné a mestské úrady a jej následná údržba a starostlivosť.  Podľa informácií na stránke realizátora – Združenia DEUS, výška poplatku za tieto služby bude porovnateľná so súčasnými nákladmi obce na tieto zariadenia a služby.

-ad- Ilustr. foto: -mp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972