Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda si v stredu 20. marca prevzali ocenenia z rúk predstaviteľov Mesta Piešťany. Navrhnúť ich mohli žiaci, rodičia i široká verejnosť.

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda

„Dobrá škola robí človeka lepším,“ citoval primátor Peter Jančovič učiteľa národov Jána Amosa Komenského počas slávnostného aktu v Galérii KSC Fontána. Ocenil tiež význam výchovnej a vzdelávacej práce predagógov, ako aj náročnosť učiteľského povolania. Oceneným pedagógom zablahoželal a zároveň prostredníctvom prítomných riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany poďakoval všetkým učiteľom, ktorí poctivo robia svoju prácu.

Slávnostného aktu oceňovania pedagógov sa zúčastnili významní hostia: Mária Tekelová (riaditeľka odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Jana Kürtiová (Štátna inšpekcia v Trnave), Gabriela Tokarčíková (oddelenie odborných činností odboru školstva v Trnave), členovia Komisie školstva a mládeže pri MsZ mesta Piešťany Martin Valo, Ingrid Galková, Lukáš Mencl, Alica Kucharovič a Dominika Rusnáková. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ.

Ocenených bolo 20 pedagógov a jeden in memoriam

Oceňovanie pedagógov materských, základných a umeleckých škôl sa v Piešťanoch uskutočnilo už po štrnásty krát. Titul „Pedagóg, na ktorého sa nezabúda“, tentokrát získali na základe návrhov kolegov, rodičov žiakov, žiakov i verejnosti títo učitelia (v abecednom poradí): Mgr. Eva BELANCOVÁ, Jana BENKOVÁ, Benedikt DANKO (in memoriam), Jozefína GALANDÁKOVÁ, Mgr. Marta HORŇÁČKOVÁ, Mgr. Gabriela KAŠŠÁKOVÁ, Mgr. Anton KAZÍK, Janka MITTERKOVÁ, Eva OKRUCKÁ, Mgr. Helena ONDRAŠIKOVÁ, Edita POTÚČKOVÁ, Eva PROCHÁZKOVÁ, Mgr. Janka ROJÍKOVÁ, Marta SEDMÁKOVÁ, PaedDr. Pavlína SMATANOVÁ, Mgr. Eva SOKOLOVÁ, PaedDr. Alexandra THOMOVÁ, Mgr. Ľubica UŽÍKOVÁ, Milada VALLOVÁ, Mária VESELÁ a Mgr. Anna ZIELOVÁ.

Zdroj a foto: www.piestany.sk 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972