Vďaka iniciatíve zamestnancov ON Semiconductor sa k sociálne slabším rodinám z Piešťan dostali potraviny, ktoré pomohli spríjemniť vianočné sviatky.

IMG_20131213_183218

Zbierku zorganizovali v decembri a zapojili sa do nej desiatky ľudí. Jej cieľom bolo pomáhať adresne, priamo v našom meste aj preto nešlo o finančnú, ale o potravinovú pomoc. Prijímateľov vyberal referát sociálnych vecí mestského úradu. Išlo o osamelé matky, deti v opatere starých rodičov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami. Spolu v týchto rodinách žije až 48 detí, ktorým zamestnanci ON Semiconductor pomohli skrášliť Vianoce.

Do 15 sociálne odkázaných rodín tak putovala múka, ryža, cestoviny, cukor, zemiaky a ďalšia zelenina, ale aj mlieko, strukoviny, ovocie, či pracie prášky a čistiace prostriedky.

(red) foto: mh

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972