Na sobotu 4. novembra v piešťanskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda chystajú slávnostnú sv. omšu pri príležitosti sedemnásteho výročia posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda, spojenú s požehnaním pastoračného centra. Omšu bude celebrovať trnavský arcibiskup  Mons. Ján Orosch.

Slávnostná bohoslužba je naplánovaná na 10:30 h a vrámci nej sa uskutoční aj požehnanie Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda.

Základný kameň kostola a centra posvätil 22. apríla 1990 pápež Ján Pavol II. pri jeho návšteve Slovenska. S výstavbou sa začalo v roku 1994. Kým kostol bol dobudovaný a posvätený v roku 2000 arcibiskupom Jánom Sokolom, dostavba pastoračného centra trvala dlhšie, najmä pre nedostatok finančných prostriedkov.  Centrum síce už nejakú dobu slúži svojmu účelu, ale posledné priestory sa dokončovali až v tomto roku. 

Štyri roky po posviacke nového kostola bola v Piešťanoch zriadená i nová farnosť.  Farnosť sv. Cyrila a Metoda  vznikla 15. júla 2004 odčlenením južnej časti Piešťan od farnosti sv. Štefana. V čase zriadenia mala farnosť 21 722 veriacich. Do farnosti patria aj filiálky Banka a Kocurice.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972