V sobotu 4. novembra požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch Pastoračné centrum sv. Cyrila a Metoda. Pred týmto aktom sa konala slávnostná sv. omša pri príležitosti sedemnásteho výročia posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda.

Základný kameň kostola a centra posvätil 22. apríla 1990 pápež Ján Pavol II. pri jeho návšteve Slovenska. S výstavbou sa začalo v roku 1994. Kostol bol dobudovaný a posvätený v roku 2000 vtedajším arcibiskupom Jánom Sokolom. Stavba pastoračného centra trvala výrazne dlhšie. Dôvodom bol najmä najmä pre nedostatok financií.

Pastoračné centrum plní svoju funkciu už niekoľko rokov, avšak stále neboli dokončené všetky priestory. Stalo sa tak až v tomto roku. Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorá vznikla 15. júla 2004 odčlenením južnej časti Piešťan od farnosti sv. Štefana, tak má k dispozícii objekt, kde sa konajú stretnutia, prednášky, aktivity nielen pre farníkov. Časť priestorov smerom do Nitrianskej ulice farnosť prenajíma na komerčné aktivity.

Slávnostnej bohoslužby a posviacky sa zúčastnilo množstvo kňazov, pričom niektorí z nich pôsobili v tejto farnosti a radi sa streli so svojimi niekdajšími farníkmi. Omše a požehnania sa okrem arcibiskupa Oroscha zúčastnil aj niekdajší arcibiskup Ján Sokol.


-th- Foto: Eduard Budke, Lukáš Košťál

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972