Connect with us

Aktuality

Participatívny rozpočet v Trnave bude opäť o krok bližšie k realite

Published

on

V zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trnave sa vo štvrtok 19. mája o 18:00 uskutoční verejná prezentácia projektov Participatívneho rozpočtu. Mesto ešte vo februári tohto roka odštartovalo pilotný ročník, ktorý predstavuje  pre občanov príležitosť zapojiť sa do rozhodovania o tom, akým spôsobom bude použitá časť finančných prostriedkov z rozpočtu. Medzi prihlásenými projektami, ktoré vzišli od Trnavčanov figurujú napríklad Revitalizácia Slovanskej ulice, Vodorovné vyznačenie cyklochodníka, Plochy pre street art a graffiti či Tančiareň pre seniorov. Trnava bude tak opäť o krok bližšie k rozpočtu, ktorý pomôžu vytvoriť sami obyvatelia mesta.

prezentacia1

Počas uplynulých mesiacov mal každý z obyvateľov Trnavy možnosť prísť s nápadom, ako sa dá skvalitniť život v  meste – či už vytvorením novej služby, zlepšením tej existujúcej, alebo zrevitalizovaním nášho životného priestoru. Návrhy sa zbierali v šiestich tematických skupinách, takzvaných participatívnych komunitách: Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Doprava, Seniori a Kultúra. Ich členovia sa pravidelne stretávali a rozvíjali svoje nápady a podnety. Finálnou podobou ich návrhov je projektová dokumentácia, ktorú každý z nich vypracoval. Jednotlivé projekty sú postupne zverejňované na oficiálnej stránke Participatívneho rozpočtu pre Trnavu pr.trnava.sk. Stretnutie naplánované na štvrtok povedie facilitátor Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré koncepciu Participatívneho rozpočtu prinieslo na Slovensko a pomáha samosprávam s jeho realizáciou.

Advertisement
Hello GPT

Vypracované projekty:

Participatívna komunita Deti a rodina
Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii, osveta

Advertisement
Hello GPT

Participatívna komunita Verejný priestor
Komunitný park v Modranke
Revitalizácia Slovanskej ulice
Mobiliár parkov

Participatívna komunita Zeleň
Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského
Projekt pre ZŠ s MŠ Vančurova (pracovný názov)
Sídliskový kontajner na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu

Advertisement
Hello GPT

Vedomá Trnava
Participatívna komunita Doprava
Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

Participatívna komunita Seniori
Tančiareň pre seniorov
Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch na Clementisovej ulici

Advertisement
Hello GPT

Participatívna komunita Kultúra
Deti píšu deťom (príbehy)
Plochy pre street art a graffiti

-lt/Zdroj a foto: Mesto Trnava-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články