Do nedele 21. mája bolo možné hlasovať za projekty Participatívneho rozpočtu mesta Piešťany v roku 2017. Obyvatelia vyberali dva spomedzi štyroch projektov do 5000 eur, ktoré splnili podmienky postupu do hlasovania. Dvojtisícové projekty boli iba tri, pričom boli nachystané prostriedky na realizáciu piatich projektov. Bez ohľadu na výsledok hlasovania budú teda v tejto kategórii zrealizované všetky. Situácia v počte projektov sa prejavila aj v hlasovaní. Kým projektom do 2000 eur bolo odovzdaných iba 215 hlasov, keďže rozhodnuté bolo v podstate vopred, projektom do 5000 eur dali hlasujúci spolu 3710 hlasov.

V rámci malých projektov do 2000 eur, získal projekt Doriešenie parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici 55 percent odovzdaných hlasov.  Tridsaťsedem percent hlasov získal projekt osadenia dopravných zrkadiel na križovatky Vrbovská – Mliekarenská, Staničná – Javorinská, Staničná – Partizánska a výmenu nevyhovujúceho(príliš malého) dopravného zrkadla na križovatke Mudroňova – Vrbovská. Tretím projektom, ktorý Mesto Piešťany zrealizuje je osadenie stolnotenisového stola na sídlisku Bodona.

Hlasovanie medzi projektami do 5000 eur bolo veľmi tesné. Napokon najviac, 35 percent hlasov získal projekt MŠ Valová Športujem rád, pohyb je môj kamarát. Vďaka nemu bude v areáli materskej školy umiestnená zostava Chodník zručnosti. Na druhom mieste skončil projekt výmeny okien v Materskom centre Úsmev, za ktorý hlasovalo 34 percent zúčastnených. 

Na treťom „nepostupovom“ mieste skončil projekt Certifikovaný exteriérový fitpark na ZŠ F. E. Scherera s 28 percentami hlasov. Projekt viacgeneračnej oddychovej zóny Lipová podporili 3 percentá hlasujúcich.

V zmysle štatútu participatívneho rozpočtu by mali byť vybrané projekty zrealizované Mestom Piešťany do konca kalendárneho roka 2017.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972