Počas leta vyrástlo pred objektom Bytového podniku v Piešťanoch parkovisko s tridsiatimipiatimi miestami v obstarávacej cene takmer 148-tisíc eur. Hotové je už viac ako mesiac, ale stále nie je prístupné verejnosti. Po kolaudačnom konaní, ktoré bolo na mieste minulý štvrtok 6. septembra, by už nemalo trvať dlho, kým bude vydané rozhodnutie o možnosti jeho využívania. 

Parkovisko financoval Bytový podnik Piešťany zo svojich kapitálových príjmov. Jeho zhotoviteľom bola spoločnosť Koppy Service, ktorá sa stala víťazom súťaže na dodávateľa. Verejnosti bude podľa vyjadrenie konateľa a riaditeľa Bytového podniku Viliama Hubinského sprístupnené bezplatne a malo by sa tak stať tento piatok, alebo nasledujúci pondelok.

Na mestskom zastupiteľstve odzneli pred časom informácie, že rampy, ktoré sú na parkovisku osadené budú slúžiť v prípade podujatí v mestskej knižnici na zabezpečenie dostatočného počtu parkovacích miest. Tým by v danom čase došlo k obmedzeniu parkovania širokej verejnosti. Spolu s parkoviskom na Školskej ulici pribudli aj dopravné značky zákaz zastavenia na strane, kde je parkovisko. Tým by mala byť zabezpečená väčšia prejazdnosť ulice.

Bytový podnik Piešťany protokolárne prevzal dielo od dodávateľa 31. júla a 3. augusta podal žiadosť o vydanie kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé stavebné objekty. Kolaudačné konanie na dažďovú kanalizácia prebehlo 23. augusta a na spevnené plochy a verejné osvetlenie 6. septembra.

Spolu s parkoviskom realizovaným Bytovým podnikom vyrástlo pre objektom „Piešťanky“ ďalšie parkovisko, ktoré má vjazd spoločný. Označené je ako súkromné a slúžiť by malo pre potreby firiem sídliacich v tomto objekte.

-th- Foto: -vv-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972