V tomto týždni sa rozbehli práce na rozšírení parkovacích plôch medzi novovybudovanou basketbalovou halou a objektom futbalového štadióna. Realizuje ich firma Eurovia SK, ktorá v elektronickej aukcii predstihla spoločnosť EKOP o 0,15 eur. Vybudovaných má byť 41 parkovacích miest vrátane systému odvodnenia v celkovej cene 57.139,85 eur.

Diplomat aréna (6)Finančné krytie projektu bolo schválené zastupiteľstvom začiatkom roka. Vyhlásenie na predkladanie ponúk zverejnilo Mesto Piešťany 18. júna a elektronickú aukciu zrealizovalo prostredníctvom partnera 21. júla. Zúčastnilo sa jej osem firiem. Víťazstvo
košickej spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zabezpečilo 15 centov, o ktoré so sumou  57.139,85 € vrátane DPH predstihla spoločnosť  EKOP s.r.o. z Kátloviec. Na treťom mieste skončila firma Stavokomplet spol. s r.o., Stará Turá, ktorá ponúkla realizáciu za 57.150 eur.

Štyridsaťjeden parkovacích miest bude mať podľa zverejnených informácií povrch z asfaltového betónu. Okolie plochy nového parkoviska má byť lemované cestnými obrubníkmi s prevýšením 10 cm oproti povrchu plochy. Zo strany existujúcich unimo buniek a terénnych schodov má byť zhotovený chodník zo zámkovej
dlažby, ktorý objednávateľ požaduje v mieste vjazdu bezbariérovo upraviť. Odvodnenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do nových uličných vpustov zaústených do kanalizácie. Vpusty majú okrem zberných košov na nečistoty obsahovať aj vložky na zachytávanie ropných látok. Súčasťou diela je aj realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia.

Diplomat aréna7

Podľa zmluvy má Eurovia SK na realizáciu 75 dní od dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Záruka na zhotovené dielo je dohodnutá na 60 mesiacov.

Priestor kde sa práce na nových parkovacích miesta realizujú, slúži ako vstup do basketbalovej haly. V tej už 11. novembra budú Piešťanské Čajky hrať ďalší súboj Euro Cupu proti Spartaku Moskovská oblasť. Spoločnosť tak bude musieť zabezpečiť stavenisko takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť približne tisícky divákov, ktorá sa na zápase očakáva.

-th- Foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972