Organizátor verejnej zbierky občianske združenie Materské centrum Úsmev oznamuje, že 8. mája zaháji zbierku finančných prostriedkov za účelom podpory pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podrobnosti o zbierke, ktorá bude prebiehať vo vyhradených dňoch na podujatiach Move for live, Deď rodiny a Prechádzka rozprávkovým parkom, nájdete nižšie.

Zadávateľ: Okresný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany

Spisové číslo: OU – PN – OVVS – 2014/002582

Doba konania: 8.5. 2014 – 14.6.2014

Organizátor: Občianske združenie Materské centrum ÚSMEV, so sídlom Piešťany, A. Hlinku č. 39/41, IČO: 37839756

Účel: “PRE RODINU” Za účelom získania finančných prostriedkov pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Spôsob konania: Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov do troch uzavretých očíslovaných a zapečatených pokladničiek a poukázaním finančných prostriedkov na č. účtu 2929913588/1100

Miesto konania: V meste Piešťany: 8.5. 2014 – Námestie slobody pri podujatí s názvom: Move for Life, 31. 5. 2014 – Mestské kultúrne stredisko pri podujatí: Deň rodiny, 14 .6. 2014 – Mestský park Piešťany pri podujatí s názvom: Prechádzka rozprávkovým parkom

Dátum vydania rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky: 30.4.2014

(inf)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972