Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika usporiadala v sobotu 29. októbra Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 98. výročia založenia I. Československej republiky.  Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Mestskom parku o 14:00 a okrem hymny zazneli i viaceré básne a príhovory, ktoré sa týkali významu tohto sviatku a vyzývali k bratstvu. Výročie založenia ČSR sa oproti susednej Českej republike na Slovenku výraznejšie neoslavuje, namiesto štátneho sviatku si ho pripomíname len ako pamätný deň. 

IMG_2066_resize

„Včera sme si pripomenuli 98. výročie nezávislého štátu Čechov a Slovákov, už na začiatku Prvej svetovej vojny Milan Rastislav Štefánik pochopil, že táto vojna bude rozhodovať o budúcom osude sveta. Všetko svoje úsilie preto zameral na oslobodenie svojho národa,“ povedala vo svojom príhovore podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Eva Ušiaková.

IMG_1995_resize

„Žiada sa mi povedať, že Milan Rastislav Štefánik a I. Československá republika bola postavená na hodnotách pravdy, spravodlivosti, demokracie a slobody, a tam nemá miesto ani fašizmus, ani nacizmus, ani bolševizmus. Žiadna ideológia, ktorá potiera práva občanov tam nepatrí. Položili sme vence a spoločne tu stojíme preto, aby sme oslávili štátnika a významného dejateľa moderných slovenských dejín Milana Rastislava Štefánika a oslávili jeden z najvýznamnejších krokov na ceste samostatnej slovenskej štátnosti, teda vzniku I. Československej republiky,“ vyjadril sa predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jozef Božik.

IMG_2029_resize

„Pre mňa ako mladého a hrdého Slováka je veľmi dôležité, aby sme si spoločné dejiny a spoločnú históriu Československa pripomínali a aby sme si pripomínali a oslavovali osobnosti, ktoré stáli za vznikom tohto štátu a medzi ktoré Milan Rastislav Štefánik neodmysliteľne patrí. Je dôležité, aby sa takáto osveta šírila medzi mladých ľudí, ktorí si dejiny nepamätajú a nepoznajú tieto dôležité dátumy. Chcem sa v mene Mesta Piešťany poďakovať za činnosť a aktivity a osvetu, ktorú v tejto oblasti vykonáva Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika,“ prezentoval svoj názor viceprimátor Michal Hynek.

IMG_2047_resize

„Včera sme si pripomenuli 98. výročie vzniku prvého štátu Čechov a Slovákov. Táto dejinná udalosť zachránila náš národ v hodine dvanástej. Tejto idei ste pán generál obetovali celé svoje chatrné zdravie a doslova celý život. Neúnavne a trpezlivo ste na nej pracovali na poli vojenskom, politickom aj diplomatickom. Ako chudobného imigranta z malej slovenskej dedinky vás prichýlila veľká európska krajina s dlhou tradíciou bratstva, rovnosti a slobody. Mali ste veľký sen, vybudovať takúto krajinu aj v kraji pod Tatrami. Svoj sen však snívate na neďalekom Bradle. A čo sme my, váš národ slovenský urobil s týmto snom? Maďarov sme poslali za Dunaj, Čechov peši do Prahy a k Židom sme sa zachovali veľmi neľudským spôsobom, ale stále nie sme hrdí, ani slobodní a po slovenskej zemi namiesto bratov sa preháňajú nenásytní vlci a nenávistné hyeny,“ povedal predseda piešťanského klubu Milana Rastislava Štefánika Pavol Masaryk.

IMG_2058_resize

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972