Mesto Piešťany opäť pripravuje kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí, kongresov, sympózií, festivalov a ďalších podujatí na rok 2016. Zverejnené by mali byť na webovej stránke mesta, či Piešťanského informačného centra. Rovnako sa vybrané najdôležitejšie podujatia zaraďujú do tlačených propagačných materiálov Mesta Piešťany, či Rezortu Piešťany.

rezort-podujatia-A3-plagat-2015[1]

Ilustr. obr

Informáciu o podujatí môžete zaslať na oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra a šport MsÚ Piešťany, konkrétne na emailovú adresu zuzana.solcany@piestany.sk najneskôr do 16.januára 2016.

Obsahovať by mala dátum konania podujatia (ak nie je pevne stanovený termín, uveďte približný termín – mesiac, do stanovenia konkrétneho dátum a času ho doplňte), názov akcie (kultúrne, folklórne, spoločenské a športové podujatie, festival, veľtrh, výstava, kongres a iné – charakter: miestny, celoslovenský a medzinárodný), stručnú charakteristiku podujatia (aké je zameranie, pre koho je určené a pod.), miesto konania a informácie o organizátorovi (názov, kontaktná osoba, adresa, telefón, fax, e-mail, webová stránka).

Kalendár bude počas roka 2016  aktualizovaný, nové podujatia môžete oznamovať priebežne. Rovnako je bezodkladne oznámiť zmenu termínu, prípadne zrušenie konania podujatia z dôvodu opravy údajov alebo stiahnutia podujatia z informačných portálov.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972