Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlasuje architektonickú súťaž na svoje nové sídlo. Zmení sa naň opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici. Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Spoločnosť Magna Energia, ktorá sa zaoberá dodávkou elektriny a plynu, hľadá podobu nového areálu. Vyhlasuje preto ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Súťaž overila Slovenská komora architektov. “Ide o jednu z mála súťaží návrhov, ktoré na Slovensku vyhlasuje súkromný sektor,” oceňuje iniciatívu architekt Štefan Moravčík z SKA.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy a celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo pozemné stavby. Architekti môžu svoje návrhy posielať do piatka 12. Marca 2021. Víťazný návrh bude odmenený cenou 5 000 eur. Druhé miesto získa 3 500 eur a tretie 2 500 eur. Na odmeny je vyčlenených ďalších 2 500 eur.

O víťazoch rozhodne porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš, Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty sú Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Všetky informácie a súťažné podklady sú dostupné na webstránke súťaže.

Bývalý priemyselný areál sa môže zmeniť

Areál bývalého Heliandu bol prvou výrobňou vianočného osvetlenia v Československu. Fungovala tu od obdobia po druhej svetovej vojne. V období socializmu bola firma zoštátnená a od roku 1957 zmenila názov na Zlatokov – okresný podnik miestneho priemyslu. Povestné vianočné osvetlenie (Muchotrávka, Snehuliaci či Svetlušky), ktoré sa vyrábalo v dielňach na Bratislavskej ulici, sa dodnes nájde v slovenských domácnostiach.

Objekt vilového typu orientovaný do hlavnej ulice pravdepodobne slúžil ako obytný dom a bol postavený na konci 20-tych rokov 20. storočia. V rámci prevádzky výrobne značne zmenil svoje priestorové rozloženie a jeho pôvodný ráz je dnes už skoro nečitateľný. Pre potreby priemyselnej prevádzky bola v areáli pristavaná výrobná hala (dielňa) a v rôznych ďalších etapách obslužné objekty, sklady a garáže.

Žiadna z existujúcich budov nie je národnou kultúrnou pamiatkou, no odporúčaním pre súťažiacich je práca minimálne s hodnotnými časťami budov, a to z hľadiska zachovania identity miesta i racionalizácie nákladov na búranie. Požadovaný obsah by mal byť v čo najväčšej miere obsiahnutý v súčasných budovách. Možná je práca s prístavbami, nadstavbami či dodatočnými prepojeniami.

Spoločnosť Magna Energia podporuje aj umenie

Magna Energia a.s. je rodinná slovenská firma, ktorá sa od roku 2007 zaoberá dodávkou elektriny a od roku 2011 aj plynu, energetických služieb a prevádzkou miestnych distribučných sústav. V súčasnosti je Magna Energia a.s. dodávateľom energií pre takmer 3 % slovenského trhu. Firma si zakladá na transparentnosti a odbornosti, zamestnáva mladý tím ľudí prevažne z Piešťan. Aktívne sa zapája do spoločenského života v meste, finančne podporuje rôzne iniciatívy. Stojí napríklad aj za projektom zdieľaných bicyklov “Piešťanské užitočné koleso”, ktoré sú dostupné zdarma a bez registrácie. V okolí svojho súčasného sídla firma zriadila elektronabíjacie stanice pre automobily. Popri svojej činnosti podporuje výtvarné umenie a prevádzkuje galériu moderného umenia Magna Gallery. Súčasné priestory firmy sú plné umeleckých diel od súčasných slovenských umelcov.

Súťažné podmienky a zadanie sú dostupné na webstránke
https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu

Text a foto: Tlačová správa – Magna Energia

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972