Opustený Zlatokov zmodernizujú, z priemyselného areálu bude administratívny

Opustený Zlatokov zmodernizujú, z priemyselného areálu bude administratívny

16. januára 2021 Off Od PNKYSK

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlasuje architektonickú súťaž na svoje nové sídlo. Zmení sa naň opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici. Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Spoločnosť Magna Energia, ktorá sa zaoberá dodávkou elektriny a plynu, hľadá podobu nového areálu. Vyhlasuje preto ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Súťaž overila Slovenská komora architektov. “Ide o jednu z mála súťaží návrhov, ktoré na Slovensku vyhlasuje súkromný sektor,” oceňuje iniciatívu architekt Štefan Moravčík z SKA.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy a celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo pozemné stavby. Architekti môžu svoje návrhy posielať do piatka 12. Marca 2021. Víťazný návrh bude odmenený cenou 5 000 eur. Druhé miesto získa 3 500 eur a tretie 2 500 eur. Na odmeny je vyčlenených ďalších 2 500 eur.

O víťazoch rozhodne porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš, Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty sú Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Všetky informácie a súťažné podklady sú dostupné na webstránke súťaže.

Bývalý priemyselný areál sa môže zmeniť

Areál bývalého Heliandu bol prvou výrobňou vianočného osvetlenia v Československu. Fungovala tu od obdobia po druhej svetovej vojne. V období socializmu bola firma zoštátnená a od roku 1957 zmenila názov na Zlatokov – okresný podnik miestneho priemyslu. Povestné vianočné osvetlenie (Muchotrávka, Snehuliaci či Svetlušky), ktoré sa vyrábalo v dielňach na Bratislavskej ulici, sa dodnes nájde v slovenských domácnostiach.

Objekt vilového typu orientovaný do hlavnej ulice pravdepodobne slúžil ako obytný dom a bol postavený na konci 20-tych rokov 20. storočia. V rámci prevádzky výrobne značne zmenil svoje priestorové rozloženie a jeho pôvodný ráz je dnes už skoro nečitateľný. Pre potreby priemyselnej prevádzky bola v areáli pristavaná výrobná hala (dielňa) a v rôznych ďalších etapách obslužné objekty, sklady a garáže.

Žiadna z existujúcich budov nie je národnou kultúrnou pamiatkou, no odporúčaním pre súťažiacich je práca minimálne s hodnotnými časťami budov, a to z hľadiska zachovania identity miesta i racionalizácie nákladov na búranie. Požadovaný obsah by mal byť v čo najväčšej miere obsiahnutý v súčasných budovách. Možná je práca s prístavbami, nadstavbami či dodatočnými prepojeniami.

Spoločnosť Magna Energia podporuje aj umenie

Magna Energia a.s. je rodinná slovenská firma, ktorá sa od roku 2007 zaoberá dodávkou elektriny a od roku 2011 aj plynu, energetických služieb a prevádzkou miestnych distribučných sústav. V súčasnosti je Magna Energia a.s. dodávateľom energií pre takmer 3 % slovenského trhu. Firma si zakladá na transparentnosti a odbornosti, zamestnáva mladý tím ľudí prevažne z Piešťan. Aktívne sa zapája do spoločenského života v meste, finančne podporuje rôzne iniciatívy. Stojí napríklad aj za projektom zdieľaných bicyklov “Piešťanské užitočné koleso”, ktoré sú dostupné zdarma a bez registrácie. V okolí svojho súčasného sídla firma zriadila elektronabíjacie stanice pre automobily. Popri svojej činnosti podporuje výtvarné umenie a prevádzkuje galériu moderného umenia Magna Gallery. Súčasné priestory firmy sú plné umeleckých diel od súčasných slovenských umelcov.

Súťažné podmienky a zadanie sú dostupné na webstránke
https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu

Text a foto: Tlačová správa – Magna Energia