Connect with us

Aktuality

Oproti sídlisku A. Trajan plánujú nákupnú galériu, domov seniorov i bytovky

Published

on

Oproti sídlisku A. Trajan a jestvujúcemu obchodnému domu by mala vyrásť nákupná galéria, dva objekty zariadení pre seniorov a dva bytové domy. Vyplýva to z materiálu pripraveného na rokovanie piešťanskej mestskej rady, kde spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko žiada Mesto Piešťany o zámenu časti pozemkov a taktiež  o odkúpenie ďalších parciel. Väčšina stanovísk k tomuto zámeru je kladná, Komisia pre legislatívu a právo MsZ v diskusii však pri pláne predať pozemok odporučila obchodnú verejnú súťaž.

Zástupca spoločnosti Tax-Audit Slovensko Viliam Kupec píše v žiadosti o zámenu a odkúpenie pozemkov, že obchodná galéria od Bratislavskej ulice má vytvoriť ochrannú bariéru pre výstavbu medzi ňou a záhradkárskou osadou. Má ísť o prízemný halový objekt v tvare L s otvorenou pasážou smerom do parkoviska s výškou 6,5 m. 

Zariadenie sociálnej starostlivosti má byť postavené v dvoch objektoch s kapacitou po 40 ľudí. Cieľom projektu má byť prevádzkovanie zariadenia neverejným poskytovateľom pre seniorov, vrátane poskytovania služieb klientom spojených s dlhodobým pobytom.

Plánované bytovky majú mať 5 nadzemných podlaží s jedným nadzemným podlažím. 

Zámena pozemkov o výmere 1900 m2 je navrhovaná žiadateľmi z dôvodu potenciálneho budovania cyklochodníka vedľa plánovanej prepojovacej komunikácie medzi A. Trajanom a Floreátom. Podľa zverejnenného náčrtu nejde len o pozemky pre cyklochodník, ale aj väčšiu plocha vedľa záhradkárskej osady. Tax-Audit by pri zámene získala pozemok susediaci s jeho pozemkami smerom do Bratislavskej ulice a doplatila rozdiel v cenách podľa znaleckého posudku vo výške necelých 24-tisíc eur.

Zostávajúcu plochu smerom do Bratislavskej ulice  s výmerou cez 2000 m2 chce spoločnosť odkúpiť, pričom podľa žiadosti na nej plánuje vysadiť zeleň. Navrhovaná kúpna cena je 63,28 eur za meter štvorcový.

Oddelenia MsÚ podľa zverejneného materiálu s takouto zámenou a odpredajom súhlasia po doriešení majetkoprávnych pomerov na jednej do zámeny plánovaných parciel. Dve dve odborné komisie pri MsZ rovnako súhlasili. Komisia pre legislatívu a právo uvidela v diskusii, že neodporúča zámenu pozemkov väčších ako nevyhnutne nutných pre prípadnú cyklotrasu. Podľa zápisu z komisie je mestská parcela 10123/1 je jednou z posledných rozsiahlejších a hodnotnejších parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany, na ktorej je možné realizovať investičnú činnosť. Mesto by sa teda podľa komisie malo zamyslieť, či je vhodné aby sa zbavilo tejto parcely navrhovaným spôsobom najmä preto, že žiadateľ má podľa nákresov dostatok možností realizovať investíciu na svojich pozemkoch. V prípade že by sa Mesto Piešťany  rozhodlo pre odpredaj pozemkov odporúča komisia postupovať obchodnou verejnou súťažou.

Spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko ako spoločníci vlastnia Viliam Kupec a Ružena Straková. Podľa obchodného registra sa spoločnosť zaoberá auditorským overovaním účtovných závierok a uzávierok, podnikateľským poradenstvom, faktoringom a forfaitingom, sprostredkovateľskou činnosťou, či lektorskou, vzdelávacou a školiteľskou činnosťou a viacerými ďalšími činnosťami ako aj upratovacími službami, prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností a daňovým poradenstvom.

-th- Grafika: TAX-AUDIT Slovensko Zdroj: www.piestany.sk

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články