Problematické poškodené odvodňovaice žľaby na spomaľovacích prahoch v okolí Auparku opravujú. Práce na Nitrianskej, Teplickej a Rázusovej ulici sa dnes rozbehli a potrvajú podľa zmluvy maximálne mesiac. Zákazku v súťaži získala piešťanská spoločnosť EVia, s.r.o., ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu 34 500 eur s DPH.

Podľa zadania zákazky má dodávateľ odstrániť kryt vozovky a žľaby. Následne zrealizuje podklad z betónu a namontuje nové žľaby, ktoré prepojí do existujúcej kanalizácie. Osádzať sa budú tiež nové chodníkové obrubníky a spoločnosť zrealizuje z betónu novú styčnú plochu pozdĺž vybúranej časti komunikácie.

Oprava odvodňovacích žľabov bude prebiehať v troch etapách. V prvej sa budú opravovať žľaby situované pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh pred objektom Aupark od okružnej križovatky Teplická – Námestie slobody po okružnú križovatku Nitrianska – Nálepkova. Druhou etapou je oprava odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh v smere od okružnej križovatky Nálepkova – Nitrianska po okružnú križovatku Teplická – Námestie slobody. V tretej časti opravia odvodňovacie žľaby pri spomaľovacích prahoch Teplická.

„Každú etapu bude sprevádzať úplná dopravná uzávierka úsekov, na ktorých budú opravy prebiehať. Termín realizácie 1. etapy je určený na 23. novembra – 6. decembra 2017. Keďže počas týchto dní je naplánovaná uzávierka jedného pruhu Nitrianskej ulice, prosíme šoférov aj obyvateľov o trpezlivosť,“ vyzýva na svojej webovej stránke Mesto Piešťany.

-th- Foto: -th- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972