Mesto Piešťany informovalo na svojich webových stránkach, že rekonštrukcia Kolonádového mosta začne 12. júna. Podľa zmluvy potrvá maximálne 15 mesiacov.

Podľa zverejneného oznamu radnice bude prechod peších a prejazd cyklistov cez Kolonádový most v obmedzenom režime. Prechod po asfaltovej časti mosta bude úplne uzavretý po dobu 3 mesiacov.

Realizátorom rekonštrukcie mosta je firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ktorá sa ako jediná prihlásila do súťaže, vypísanej ešte primátorom Tamajkom. Rekonštrukcia sa uskutoční podľa projektu Architektonického ateliéru BP z februára 2014. Podľa zmluvy zinkasuje spoločnosť Swietelsky za zhotovenie diela maximálnu cenu 1 766 350,57 eur. Necelý milión dostala samospráva na rekonštrukciu cez dotáciu ministerstva kultúry, zbytok bude hradiť z úverových zdrojov.

Zmluva bola v zmysle zákona zverejnená 6. júna 2019. Jej prílohou má byť Rozpočet výkaz/výmer – v rozsahu celkového diela. V realite však je zverejnená len časť Elektroinštalácia – Slaboprúd, čím samospráva pokračuje vo zverejňovaní neúplných dokumentov a porušovaní zákona, čo jej v minulosti vyčítali poslanci mestského zastupiteľstva.

Technický dozor nad projektom Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr, bude mať podľa zverejnených materiálov Ing. Daniel Bielický a Mesto Piešťany s ním uzavrelo zmluvu na 22 500 eur. Technický dozor bude pre objednávateľa vykonávať kontrolu uskutočňovania stavby a vo vzťahu ku zhotoviteľovi stavby bude pôsobiť ako zástupca objednávateľa. Kontrolou uskutočňovania stavby sa podľa zmluvy rozumie koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Projektu sa týka aj autorský dozor, ktorý bude vykonávať Ing. arch. Bohuslav Pernecký – Architektonický ateliér BP. Suma za autorský dozor, ktorý má byť vykonávaný v rozsahu cca. štyroch hodín týždenne je 10080 eur.

-th-

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972