Minulý týždeň sme sa zaoberali témou poškodeného topoľa čierneho, ktorý sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh. Jeden z dvojice viac ako storočných stromov, známych aj ako Ona a On, totiž prišiel o svoj mohutný konár. Poškodenie by mohlo narušiť ťažisko stromu, oslabiť kmeň a v najhoršom prípade spôsobiť jeho zlomenie. Podľa vyjadrenia Štátnej ochrany prírody Slovenskej Republiky, respektíve Správy CHKO Malé Karpaty, je ošetrenie oboch drevín plánované a v súčasnosti prebieha výberové konanie špecializovanej firmy, ktorá ho uskutoční. Vlastník pozemku, ktorým je v tomto prípade Slovenský vodohospodársky podnik, na naše otázky týkajúce sa toho čo bude s drevinami ďalej doposiaľ neodpovedal. 

IMG_6769_resize

„V tomto roku získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, pod ktorú spadá Správa CHKO Malé Karpaty, financie z Envirofondu na ošetrovanie niektorých chránených stromov v pôsobnosti CHKO Malé Karpaty. Na jar 2016 som navrhla na ošetrenie z uvedených financií i CHSy Piešťanské topole, pretože je na ich ošetrenie vypracovaný platný takzvaný „program starostlivosti“. Podľa informácií z nášho riaditeľstva v Banskej Bystrici prebieha v súčasnosti výberové konanie špecializovanej firmy, ktorá by mala dreviny ošetriť,“ informovala o údržbe topoľov Hana Strašiftáková, dendrologička z Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

-lt/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972