Je to najúspešnejší a najusilovnejší zamestnávateľ zapojený v roku 2020 do súťaže Do práce na bicykli v rámci piešťanskej samosprávy, ale ON Semiconductor Slovakia je aj firma, ktorá pomáha.

Mestu Piešťany darovala 10 000 ks jednorazových ochranných rúšok, ktoré budú určené pre zariadenia sociálnych služieb a pre opatrovateľky starajúce sa o seniorov.

„Spoločenská zodpovednosť je integrovaná v našej firemnej kultúre a cez programy ktoré máme zavedené sa ON Semiconductor aktívne zapája do oblastí, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti. Zároveň vytvárame priestor aj pre našich zamestnancov, ktorí majú aktívny prístup k týmto témam, na realizáciu dobrovoľníckych a podporných aktivít,“ uviedol Peter Szabo z ON Semiconductor Slovakia, a. s.

Text a foto: Martin Ričány/piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972