Piešťanský stavebný úrad už má na stole projektovú dokumentáciu, ktorá dáva odpoveď na zabezpečenie ochrannej zóny okolo budovy Centroomu počas sanačných prác. Okolie objektu by malo byť zabezpečené najneskôr v utorok. Projekty podľa našich informácií spracovala spoločnosť Stanio Vladimíra Pauera z Nitry. Podľa radnice vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby, preto stavebný úrad 30. októbra vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme.

centroom pásky (7)

Počas víkendu provizórne ohradenie objektu svoju funkciu veľmi neplnilo.

Podľa informácie zverejnenej na webovej stránke mesta Piešťany vlastníci objektu Centroom v posledný októbrový piatok doručili stavebnému úradu projekt pre realizáciu stavby „Zabezpečenie ochrannej zóny oplotením okolo polyfunkčného objektu počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác“ a súčasne aj projekt „Riešenie dopravy počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác objektu“.

„Vlastníci takisto oznámili, že vzhľadom na rozdielnosť názorov prezentovaných na posledných domových schôdzach vlastníkov, nie je v súčasnosti možné prijať jednotné stanovisko týkajúce sa výberu spoločnosti, ktorá v zmysle predloženej projektovej dokumentácie zabezpečovacie sanačné práce aj reálne vykoná. Vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby. Stavebný úrad preto ešte dnes vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme. Umožňujeme mu to stavebný zákon. Špeciálna firma vykoná zabezpečenie ochrannej zóny oplotením okolo polyfunkčného objektu počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác podľa doručeného projektu v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa doručenia nariadenia,“ informovala radnica. Vlastníci tak musia strpieť realizáciu ochrannej zóny a uhradiť náklady s tým spojené.

centroom pásky (9)

Oplotenie dlhé 106 metrov zabezpečujúce ochranné pásmo má stáť najneskôr v utorok 3. novembra. V ochrannej zóne je zahrnutý celý chodník okolo budovy Centroom a čiastočne sa zamedzí aj vjazdu na parkovisko do Auparku.
Stavebný úrad mieni rovnakým spôsobom – vydaním rozhodnutia – riešiť aj vykonanie sanačných prác na zabezpečenie budovy do štádia, aby bola v súlade s normami. Práce by mali trvať najviac 4 mesiace a vlastníci stavby sú podľa zverejnených informácií povinní po dobu výkonu zabezpečovacích sanačných prác znášať ich vykonanie a uhradiť s nimi spojené náklady.

centroom pásky (1)centroom pásky (10)

-lt- Zdroj: Mestský úrad Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972