Podľa nového zákona musí samospráva zabezpečiť, aby ihriská na jej pozemkoch spĺňali prísne požiadavky. Služby mesta Piešťany postupujú na základe koncepcie, ktorú schválili mestskí poslanci. 

Počas nasledujúceho pracovného týždňa odstránia staré hracie prvky z ihrísk na sídliskách pri Váhu, Pentagon a Adam Trajan, na uliciach Javorová, Krajinská a Vodárenská.

„Odstraňované preliezačky alebo hojdačky majú v blízkom okolí nové alebo staršie detské ihrisko, ktoré bude plniť pre danú lokalitu funkciu centrálneho ihriska,“ vysvetlila opatrenie radnica s odvolaním na zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Podľa neho sa vlastníci musia do konca budúceho roka postarať o to, aby ihriská spĺňali prísne požiadavky na bezpečnosť.

Ešte pred dvoma rokmi bolo v Piešťanoch 50 ihrísk, mnohé z nich vznikali v čase výstavby sídlisk priamo pod oknami panelových domov. Podľa koncepcie, ktorú prerokovalo vtedajšie mestské zastupiteľstvo, majú ihriská postupne ubúdať, ale ich kvalita a bezpečnosť bude rásť.

„Odstraňované ihriská alebo hracie prvky sú najmä také, ktoré nie sú zahrnuté v schválenej koncepcii detských ihrísk, sú neatraktívne pre súčasnú generáciu, sú nerovnomerne rozložené v rámci mesta, fyzicky i morálne dožili (najmä drevené prvky, pohyblivé prvky). Pri väčšine týchto ihrísk sa jedná o odstránenie jedného alebo dvoch prvkov ihriska. Ide o kovové prvky z 80-tych rokov, alebo drevené prvky, ktoré majú 15 a viac rokov,“ oznámila dnes radnica s tým, že odstraňované preliezačky alebo hojdačky majú v blízkom okolí nové alebo staršie detské ihrisko, ktoré bude plniť pre danú lokalitu funkciu centrálneho ihriska.

Samospráva na svojej web stránke ďalej uvádza, že cieľom je zabrániť úrazom, ktoré by mohli mať fatálne následky. Za nedodržanie povinností pritom hrozí vlastníkovi vysoká pokuta.

Text: Martin Palkovič

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972