Ľudstvo v súčasnosti produkuje množstvo odpadu a vytvára si vážny problém. Odpadu je okolo nás čím ďalej viac a netýka sa to len rozvojových krajín, či ostrovov z odpadu v oceánoch. Problém odpad je oveľa bližšie ako si myslíme. Jednou z možností ako sa tejto situácii postaviť, je minimalizovať množstvo tvoreného odpadu, napríklad uplatňovaním filozofie Zero Waste.

V Piešťanoch pred pár dňami otvorili svoje dvere bezobalové potraviny. Adam Raksányi z tejto prevádzky príde vo štvrtok 26. apríla do klubu ŽiWell  porozprávať o filozofii Zero Waste – nulový odpad – nulový dopad na prírodu.

Prednáška a diskusia o Zero Waste alebo filozofii nulového odpadu, ktorá je pre niektorých ďaleká budúcnosť, pre iných spôsob myslenia, ktorý sa v priebehu pár rokov úspešne zaviedol do praxe za účelom jednoduchšieho, praktickejšieho, ale najmä zmysluplnejšieho života, začína o 19:00 h.

-inf-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972