Connect with us

Aktuality

Oddĺžiť letisko by malo uplatnenie záložného práva na pozemky

Published

on

Mestské zastupiteľstvo dalo poslancom vo štvrtok 26. mája poriadne zabrať, nakoľko zasadnutie trvalo až takmer do druhej hodiny v noci. Okrem ďalších mimoriadne závažných tém, akými boli napríklad výstavba bazéna či problematika hromadnej dopravy v meste, sa venovali aj oddlženiu Letiska Piešťany. Dlh spoločnosti voči mestu na nezaplatenej dani od roku 2010 rastie a doteraz sa vyšplhal na sumu 437 605 eur. K téme ekonomického stavu letiska a možnostiam, ako zlepšiť jeho kondíciu, sa na zastupiteľstve vyjadril aj profesor Žilinskej univerzity a odborník v problematike leteckej dopravy Antonín Kazda. Poslanci sa nakoniec rozhodli dlh vyrovnať uplatnením záložného práva na pozemkoch.

Zastupiteľstvo 26 (1)

Antonín Kazda je okrem pôsobenia na Žilinskej univerzite aj autorizovaným stavebným inžinierom, venuje sa problematike navrhovania a prevádzky letísk, spolupracuje so spoločnosťami Cranfield, Emirates Uni, či Carlow. Vydal viacero publikácií a podieľal sa na spracovaní viac ako 350 projektov, štúdií a odborných posúdení, ktoré boli zamerané na rôzne aspekty navrhovania a prevádzkovania letísk v Strednej Európe. Letisko Piešťany má podľa neho viaceré možnosti ako ušetriť, medzi nimi je zníženie dane z nehnuteľnosti (74 000 eur), odmien predstavenstvu spoločnosti (35 000 eur) či počtu zamestnancov (40 000 eur), ale aj pri takejto úspore by bolo treba dofinancovať približne 49 000 eur.

„Nemali sme síce všetky podklady, napriek tomu, že sa ich páni z magistrátu snažili získať, akcionár ich všetky neuvoľnil, takže niektoré veci sú tam len naznačené. Letisko Piešťany môžeme najlepšie zrovnávať s Letiskom Žilina. Musím pochváliť miestne letisko, že riaditeľ a ostatní sa snažia a klobúk dole za to, čo získavajú. Napríklad na základe našej diskusie za koncert Iron Maiden získali 30 000 eur a aj ostatné podobné neletecké aktivity prinášajú niečo do hospodárskej činnosti,“ povedal na zastupiteľstve Antonín Kazda.

„Toto letisko pravdepodobne nadobudne význam, keď ostatní zrušia svoje letiská a 10 percent letov nebude mať kde pristáť. Môžeme sa vďaka tomu stať naozaj žiadaným letiskom a vo svojom vnútri som dospela k tomu, že vami navrhované ozdravné body sú naozaj dobré. V tomto momente asi môžeme spraviť to, že sa zamyslíme nad tým ako zbaviť letisko daňového dlhu a v ďalšom kroku by sme mali uznesenia podmieniť tým, že orgány letiska budú ochotné znížiť svoje odmeny, lebo inak do toho nechoďme, pretože letisko pre nás nebude udržateľné, nakoľko bude vytvárať ďalšie a ďalšie dlhy,“ povedala poslankyňa Iveta Babičová.

Zastupiteľstvo 26 (19)

„Pán profesor na konci jeho skutočne objektívnej správy dal tri možnosti, že status letiska zostane na dnešnej úrovni, status letiska pôjde na nižšiu požiarnu kategóriu alebo status letiska sa zmení na nespôsobilé. V tomto okamihu ma skôr zaujíma to, či ďalší účastník tohto nášho problému a to Letové prevádzkové služby vôbec budú ochotné ďalej prevádzkovať vežu v Piešťanoch. Z nariadenia Európskej únie vyplýva, že asi nie. Keďže to nebudú môcť financovať oni, je vôbec možné, aby sa dotovali aj letecké a prevádzkové služby? Z materiálu pána profesora vyplýva, že to bude asi 300 000 eur ročne,“ reagoval poslanec Marián Urbánek.

Zastupiteľstvo 26 (6)„Treba si uvedomiť to, že pohľadávku voči letisku nemôžeme kapitalizovať zo zákona, nemôžeme odpustiť zo zákona, nemôžeme si na to zobrať úver a môžeme spraviť to, že si uplatníme záložné právo na pozemok, na ktorom máme toto záložné právo zriadené a potom môžeme diskutovať s letiskom,“ upozornil viceprimátor Michal Hynek.

Podľa vyjadrenia profesora Antonína Kazdu má Letisko Piešťany z hľadiska riadenia letových a prevádzkových služieb veľkú výhodu, pretože na prah dráhy môže lietadlo doviezť radar z Bratislavy. Čo sa týka carga a prepravy pasažierov, majú rovnaké poplatky za tony, ale dovoz či vývoz tovaru má v tomto ohľade výhodu, kvôli nižšej starostlivosti. Nákladné lety sú problematické z toho dôvodu, že veľké spoločnosti majú kamiónovú dopravu prepracovanú do posledného detailu a využívanie leteckej prepravy je v tejto oblasti skôr výnimočné.

Zastupiteľstvo 26 (10)

„Rád by som upriamil pozornosť na jednu vec. Teraz to tu síce vyznieva tak negatívne, že ideme rušiť letisko a podobne. Osobne si myslím, že zo štúdie vyplýva, že to vôbec nemusí byť tak a že všetko je o tom, ako sa dohodneme s ostatnými akcionármi. Tu si musíme uvedomiť jednu zásadnú vec, teda aký máme my momentálne vplyv v rámci spoločnosti. Sme menšinovým akcionárom s niečo vyše dvadsiatimi percentami a o všetkom rozhoduje Trnavský samosprávny kraj. Ak sa Trnavský samosprávny kraj rozhodne, že to bude takto a odmeny budú také, tak odmeny budú také. Ak sa TTSK rozhodne, že sa bude niečo predávať, tak sa bude predávať a Mesto Piešťany nemá na toto žiaden vplyv pri súčasnom stave akcií,“ reagoval na diskusiu viceprimátor Tomáš Hudcovič.

Zastupiteľstvo 26 (12)

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany nakoniec po prerokovaní odhlasovalo uplatnenie záložného práva Mesta Piešťany voči Letisku Piešťany na pozemky zapísané na liste vlastníctva 7527 na parcelách číslo 12202/27 o výmere 13 432 metrov štvorcových a 12202/108 o výmere 11 856 metrov štvorcových za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti v rokoch 2010 až 2015. Tým by nemalo dôjsť k žiadnemu ohrozeniu funkčnosti letiska, pozemky sa totiž priamo netýkajú letových činností, keďže vzletová a pristávacia dráha sú podľa zákona „nedotknuteľné“ a nemožno na nich zriadiť ani uplatniť záložené právo. Oddlženie je však iba jedným z krokov, ktoré by mali viesť k zlepšeniu ekonomickej kondície Letiska Piešťany. Veľa bude v najbližšom období záležať najmä na spolupráci Mesta Piešťany s väčšinovým akcionárom, ktorým je Trnavský samosprávny kraj.

-lt/Foto: archív-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články