Connect with us

Aktuality

Oddlženie letiska má odomknúť Mesto Piešťany, župan zvažuje žaloby pre zlaté padáky

Published

on

Mesto Pieštany má rozbehnúť oddlženie Letiska Piešťany, v ktorom predchádzajúce vedenie kraja i spoločnosti nechalo aktuálnu sekeru približne dva milióny eur. Vo štvrtok 7. februára predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v Piešťanoch primátor Miloš Tamajka návrh na vklad Mesta Piešťany 715-tisíc eur  do základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, čo je suma, ktorú letisko dlží mestu na daniach a úrokoch z omeškania. O pláne ozdravenia letiska a hľadaní investorov prišiel minulý týždeň informovať piešťanských poslancov na pracovné rokovanie župan Jozef Viskupič a nová šéfka predstavenstva spoločnosti Anna Mierna. Župan informoval tiež o možných žalobách za zlaté padáky, ktoré boli v spoločnosti udelené.

Proces likvidácie dlhu spoločnosti voči Mestu Piešťany má podľa informácií uvedených v predkladanom materiáli prebehnúť tak, že  Letisko Piešťany uhradí mestu dlžnú sumu v niekoľkých splátkach a mesto po doručení každej splátky pohľadávky vloží tieto prostriedky ako peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške zaplatenej splátky pohľadávky, za čo získa akcie spoločnosti. Celkovo by sa mal podiel mesta v spoločnosti týmto postupom zvýšiť približne dve percentá. Podmienkou na realizáciu tohto zámeru je vyjadrenie Protimonopolného úradu o správnosti tohoto postupu z hľadiska možnej neoprávnenej štátnej pomoci, o ktoré už Piešťany požiadali.

Podobný návrh mali poslanci MsZ na stole v novembri 2015. Vtedy predkladateľ Miloš Tamajka konal na základe žiadosti bývalého župana Mikuša, avšak v spracovanom materiáli bolo uvedené: „Tento spôsob nakladania s pohľadávkou mesta, ako majetkom sa podľa nášho názoru javí ako problematický, pretože nie je isté, či sa finančné prostriedky obratom vrátia späť na účet mesta Piešťany. Taktiež je podľa nášho názoru problematické, obhájiť takýto postup z pohľadu povinnosti subjektu verejnej správy, ktorým je aj mesto Piešťany, zachovávať pri použití verejných prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Mesto by vkladom do ZI malo získať viac akcií, avšak nedisponujeme informáciou, v akej hodnote. Z nášho pohľadu považujeme dané riešenie za účelové a rizikové (nie je záruka vrátenia peňazí), a taktiež ako len dočasné riešenie pre letisko.“ 

Zásadný rozdiel medzi vtedajším návrhom a súčasným je ten, že v roku 2015 si malo Mesto Piešťany zobrať na vklad do základného imania úver. Aktuálne sa má základné imanie navyšovať z dlhu, ktorý Letisko uhradí Mestu Piešťany. Pred dvomi rokmi zastupiteľstvo s navyšovaním základného imania nesúhlasilo. To, že teraz je tento postup jediný schodný, ak má byť v Piešťanoch letisko, ktoré sa podarilo zachrániť pred plánovanou likvidáciou, prišiel poslancom minulý týždeň vysvetliť aj župan Viskupič.

Oddlženie navýšením základného imania musí odobriť Protimonopolný úrad

Župan sa po stretnutí, ktoré nazval informatívno-pracovné postavil pred novinárov a informoval, čo sa dialo za zatvorenými dverami: „Rozprávali sme sa o záchrannom pláne pre Letisko Piešťany, o tom v akom sme stave, o tom v akom investorskom rámci sa zhruba nachádzame. Sú tu záujemcovia nateraz  traja, aj z vládnej úrovne vyhľadávača investícií Sario. Jednu investíciu sme mali možnosť minulý týždeň overiť aj priamo v Anglicku (spolu s primátorom Milošom Tamajkom – pozn. redakcie). Nateraz je dôležité, že dodržiavame záväzok, že by sa investori chceli predstaviť sami. Tu padlo to, že pri výbere možného investora budeme postupovať s Mestom Piešťany a so zastupiteľským zborom Mesta Piešťany, rovnako ako na úrovni kraja spolu spoločne. Mechanizmy záchrany majú niektoré parametre, pričom kraj sa plánuje zúčastniť na záchrane sumou 400-tisíc eur. Štát cez schému safe and security ponúka taktiež finančné zdroje, ktoré budú tento rok vo výške do 220-tisíc eur.“

J. Viskupič hovoril s poslancami tiež o tom, že kraj má súhlasné stanovisko  ministerstva financií z pohľadu obchodného práva v písomnej podobe, že scenár, ktorý  chce z hľadiska rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja použiť, čo má byť čisté, jasné, rovné a transparentné financovanie fázy záchrany letiska napojené na rozpočet. „Pre občanov treba vysvetliť, že tu išlo o spor zakladajúceho a nezakladajúceho člena. Zakladajúci člen je na základe stanoviska ministerstva financií irelevantný  z pohľadu poskytnutia dotácie pre Letisko Piešťany.  Budeme teda čakať na rozhodnutie, alebo stanovisko z pohľadu neoprávnenej alebo oprávnenej štátnej pomoci od Protimonopolného úradu,“ informoval po stretnutí novinárov predseda TTSK.

Letisko dlhuje bývalým členom orgánov spoločnosti takmer 600-tisíc, župan zvažuje žaloby

S privátnymi veriteľmi, ktorým Letisko Piešťany dlží  okolo 900-tisíc eur, podľa župana rokuje nové vedenie spoločnosti o splátkových kalendároch, ktoré sa pohybujú v rozmedzí dvanástich mesiacov od teraz, kedy by sa malo prikročiť k možnému vyplácaniu záväzkov.  „Toto bude aj otázka pre investora, pretože toto bude ležať na stole,“ vyjadril sa J. Viskupič.

Letisko dlží okrem 715-tich tisícov Mestu Piešťany, 400-tisíc Trnavskému samosprávnemu kraju a zbytok do približne dvoch miliónov sú dlhy na poskytnutých pôžičkách a nevyplatených odmenách orgánov spoločnosti. „Záchranu Letiska Piešťany odomyká rozhodnutie mestského zastupiteľstva a rozhodnutie zastupiteľstva kraja. Pôžičky, ktoré boli poskytnuté je potrebné vyplatiť.  Potom mám obrovský problém s jednou časťou dlhovej služby, ktorá vznikla zlým, neodborným, hlúpym a neférovým riadením, pretože neexistuje porovnateľný scenár v žiadnom inom medzinárodnom letisku, ktoré na Slovensku máme, aby predstavenstvo a dozorná rada tvorili takmer 600-tisícovú sumu pretože si nevyplácali odmeny. Nateraz môžem prezradiť, že zvažujeme aj ten typ žalôb, ktoré nás ochránia proti týmto veriteľom, pretože z môjho pohľadu, hoci nie som trestný právnik, ale prepustiť sa, udeliť si osemmesačný zlatý padák a znovu sa zamestnať, kvalifikujem ako jednu z možných skutkových podstát, ale toto budem riešiť na iných fórach,“ uzavrel po stretnutí s piešťanskými mestskými poslancami J. Viskupič.

-th- Ilusr. foto: -lt-

 

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články