Connect with us

Aktuality

Odborník o Malej vrbine: V posudku nie je podnet ani k čiastočnému zastavaniu

Published

on

Autor Posudku na miestne biocentrum Malá vrbina a odborník na krajinnú ekológiu Peter Tremboš reaguje na diskusku o tejto lokalite, ktorá prebehla na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Jeho reakciu prinášame v plnom znení. Argumenty poslancov z diskusie o Malej vrbine si môžete prečítať tu. Záznam celej diskusie je prístupný na Infonet TV alebo webe TV Karpaty (bod 18).


Vyjadrenie k výrokom poslancov mestského zastupiteľstva konaného 30. 6. 2011 na tému „Malá vrbina“


[singlepic id=15401 w=320 h=240 float=left]So záujmom som si pozrel príspevky našich poslancov na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva. Zvlášť ma zaujali vyjadrenia pani Beňovej a pani Kollárikovej, ktoré sa pri svojich návrhoch na aktualizáciu územného plánu mesta odvolávali na posudok, ktorý som na objednávku mesta Piešťany spracoval pre územie Malej vrbiny.

Ak by si pani poslankyňa Beňová skutočne podrobne preštudovala môj posudok (ako tvrdí vo svojom vystúpení) tak by v ňom nenašla žiaden podnet k čo i len čiastočnému zastavaniu lokality Malá vrbina. Tiež zostáva pre mňa záhadou na základe ktorej časti môjho posudku podporuje pani poslankyňa Kolláriková rozdelenie tohto územia. V posudku nie je žiadna časť územia označená ako menej hodnotná a preto vhodná na zastavanie. U plôch, ktoré sú zdevastované (ide najmä o relatívne malé územie vo východnej časti parcely 10125/4) sa v posudku navrhuje odstránenie nelegálnych skládok a následná revitalizácia a renaturalizácia. Fakt, že územie Malej vrbiny je atakované znečisťovateľmi a problematické z hľadiska bezpečnosti určite nemožno považovať za dôvod pre jeho premenu na zastavané územie. Skôr by bolo logické očakávať, že kompetentní bezodkladne prijmú opatrenia na elimináciu takýchto javov.

[singlepic id=15316 w=320 h=240 float=right]Ako hlavný autor pani Beňovou spomínaného MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany, Tremboš a kol., 1999) rozhodne nesúhlasím s tvrdením, že by v tomto dokumente bol návrh na zastavanie akejkoľvek (teda aj zdevastovanej) časti tohto územia, alebo by sa na jeho základe dalo takto uvažovať. Práve naopak. Predmetné územie je v tomto dokumente (viď mapa č. 3) hodnotené ako miestne biocentrum. Vyčleňovať plochy vhodné na zastavanie ani nie je úlohou takéhoto materiálu.

Rozdelenie Malej vrbiny pozdĺž asfaltového chodníka na hodnotnejšiu západnú a menej hodnotnú východnú časť je zavádzajúce. Podobne ako v západnej, tak aj vo východnej časti predmetného územia sa nachádzajú veľmi cenné lokality. Vysoká hodnota celého územia Malej vrbiny spočíva, mimo jeho polohy z hľadiska priestorovej štruktúry ÚSES, najmä vo vysokej geoekodiverzite. Tá je daná pestrou mozaikou rôznych stanovištných podmienok a foriem života, ktorá sa v tomto území vytvorila. Z tohto aspektu majú aj (z pohľadu laika) menej hodnotné územia svoj nezastupiteľný význam.

[singlepic id=15332 w=320 h=240 float=left]Územie Malej vrbiny je dnes len torzom lužného lesa. Súčasná plocha biocentra Malá vrbina je na spodnej hranici jeho prípustnej veľkosti. Ďalšie zmenšenie výmery, v kombinácii s rastúcim antropogénnym tlakom, povedie k jeho znefunkčneniu a nevyhnutnému zániku.

Možno len privítať diskusiu o územnom rozvoji mesta. Tá by však mala byť vedená v princípe odlišným spôsobom. Ak majú páni poslanci záujem o vytvorenie podmienok pre stavebný rozvoj mesta, bolo by racionálnejšie uvažovať o tom, kde sú na to najvhodnejšie podmienky a nie hlasovať, ktoré environmentálne hodnotné areály zachovať a ktoré obetovať.

V Piešťanoch 23. júla 2011 RNDr. Peter Tremboš, PhD.

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články