Slovenské národné povstanie proti nacizmu si pripomíname práve dnes, 29. augusta. V roku 1944 sa ním národ vzoprel proti chorej a tyranskej ideológii, potláčajúcej základné ľudské práva a slobody. Je dôležité, aby sme si pripomenuli jeho 71. výročie, najmä v období, kedy Európou otriasa utečenecká kríza a radikálne názory sa ozývajú čoraz častejšie.  

IMG_6206_resize

Pri príležitosti 71. výročia sa pri Pietnom akte kladenia vencov zišli zástupcovia Mesta Piešťany a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby si touto formou uctili odvahu účastníkov Slovenského národného povstania. Pred samotným kladením vencov sa recitovali básne, s prejavom vystúpil Pavol Hložka a primátor Miloš Tamajka odcitoval zápis z Piešťanskej kroniky.

“29. august 1944. Minister národnej obrany generál Čatloš o 19. hodine v krátkom prejave v rozhlase dá na vedomie, že na Slovensko prídu nemecké vojská, aby tu urobili poriadok, hlavne v krajoch partizánmi obsadených. Ten samý deň večer piešťanská vojenská posádka opustí kasárne a na autách odtiahne do hôr radošinských, smerom na Topolčany, aby sa pridala k odbojným vojskám. Týmto činom pridá sa piešťanská posádka k slovenskému národnému povstaniu. Inak panuje v obci kľud. Uvoľnené kasárne a letište po niekoľko dní obsadia nemecké vojská a vybudujú leteckú základňu,“ znie zápis ku dňu povstania.

IMG_6322_resizePietny akt za asistencie vojakov, sa uskutočnil na Námestí SNP pred mestským úradom a menšia skupina sa následne vybrala do parku k pamätníku piešťanských letcov.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972