Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti pri reholi Spoločnosti Ježišovej aj tento rok pokračuje v projekte Polievka z lásky. Ľudia bez domova a núdzny môžu prísť počas zimných mesiacov každú stredu a sobotu do Denného centra Svornosť, kde dostanú teplé jedlo, ale v prípade potreby aj zimné oblečenie, či trvanlivé potraviny.

Projekt začali dobrovoľníci v zime 2016/2017, pod názvom Polievka zo srdca. Minulú zimu sa trochu zmenil názov, ale pointa zostala tá istá. Pomôcť tým, čo to potrebujú prekonať zimné mesiace, tak aby mali aspoň dva razy v týždni teplé jedlo a dostatok potravín a oblečenia.

Polievka z lásky sa vydáva od stredy 5. decembra v centre Svornosť na Vážskej ulici každú stredu a  sobotu v čase od 12.00 – 14.00 hod. 

Ak chcete aj vy pomôcť a máte súcit s núdznymi, vítaná je podpora trvanlivými potravinami, zimným oblečením, topánkami, dekami. Odovzdať ich môžete v Dennom centre Svornosť každú stredu a sobotu od 11.30 do 14.30 h.

-red- Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972