V piatok 4. mája sa pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov, konalo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru za dlhodobé a príkladné plnenie služobných povinností v sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Medzi ocenenými boli aj hasiči z Piešťan.


Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, plk. JUDr.
Vojtech Valkovič ocenil svedomitú a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja medailami
I., II. a III. stupňa. Medaily si spolu odnieslo 19 príslušníkov. Slávnostného oceňovania sa zúčastnil riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek plk. Ing. Marián Dritomský, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ Trnavského kraja, predstavitelia hasičov z Maďarskej a Českej republiky, zástupcovia mesta Trnava a ďalší ctení hostia, ktorí prijali pozvanie.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore I. stupňa získali  Ladislav Kosár, Štefan Simon – OR HaZZ v Dunajskej Strede a Karin Ružičová – OR HaZZ v Galante.

Medailou za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa boli ocenení Ján Kolek – OR HaZZ v Dunajskej Strede, Peter Malár, Milan Suchomer, Vladimír Takáč, Maroš Vadík – OR HaZZ v Piešťanoch, Ľubomír Vozár – OR HaZZ v Senici, Marek Horný, Jozef Morávek, Peter Morávek – OR HaZZ v Skalici.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa si prevzali Tibor Mészáros, Tomáš Csörgö – OR HaZZ v Dunajskej Strede, Daniel Dubovský – OR HaZZ v Galante, Peter Kočárik, Miroslav Petrek – OR HaZZ v Piešťanoch, Peter Šefčík – OR HaZZ v Senici
Jana Púčiková – KR HaZZ v Trnave.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave udelil ocenenia za pozitívne propagovanie činnosti príslušníkov HaZZ v médiách, čím značne prispievajú k zvyšovaniu úrovne dôveryhodnosti príslušníkov HaZZ u občanov Drahu Dobrovicsovej – redaktorke TV JOJ a Viktorovi Bokorovi – redaktorovi RTV KREA.

Spoločenskú udalosť trnavských hasičov sprevádzal detský spevácky zbor Hlohovčatá. Okrem nich sa nám predstavili aj príslušníci HaZZ, ktorí dosahujú úspechy aj v osobnom a súkromnom živote. Jedným z nich bol 5-ročný Filip Fehér, syn Andrei Fehérovej, ktorá pracuje na OR HaZZ v Galante. Zahral na husliach skladbu od Johanna Sebastiaha Bacha – Menuet tri a skladbu Happy Farmer od Roberta Schumanna. Na klavíri ho sprevádzala p. Bračková, vedúca detského speváckeho zboru Hlohovčatá. Ďalej kultúrny program spestrili členovia tanečnej školy pego2crew, ktorú vedie npráp. Peter Tisoň z hasičskej stanice v Seredi .

kpt. Bc. Júlia Kedrová

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972