Obyvateľov a návštevníkov Vážskej ulice čakajú v období od 38. týždňa dopravné obmedzenia, v úseku pred bytovými domami 23 až 31, teda v lokalite križovatky so Slnečnou ulicou. Na pláne sú výruby drevín, búracie a výkopové práce, stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích miest, obnovou chodníkov a s tým spojené sadovnícke úpravy. Privyknutie na ruch stavebných strojov čaká obyvateľov mesta v termíne od 18. septembra do 30. októbra, v prípade nepriazne počasia bude nutné kvôli technologickému postupu prerušiť činnosť a možno očakávať predĺženie stavebných prác o nevyhnutne nutný čas.

Činnosť stavebníkov bude prebiehať v jednej etape bez uzávierky komunikácie s obmedzeniami podľa dočasného dopravného značenia a pokynov generálneho dodávateľa. Zástupcovia Mesta Piešťany prosia motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom mesta v zmieňovanej lokalite sa ospravedlňujú za obmedzenia počas stavby.

Predpokladaná doba trvania prác je do 60 kalendárnych dní podľa nasledovného harmonogramu:
od 18.09.2017 – prípravné práce a výruby drevín, búracie a výkopové práce vrátane vyrovnania a zhutnenia pláne
od 02.10.2017 – osádzanie obrubníkov a príprava podkladných vrstiev, kladenie dlažby
od 16.10.2017 – výsadba drevín a terénne úpravy
od 23.10.2017 – asfaltérske práce, dopravné značenie
od 30.10.2017 – dokončovacie práce

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972