Obyvatelia Vážskej ulice majú obavy, že plánované zmeny v parkovaní, ešte zhoršia ich situáciu. Ulica v blízkosti centra trpí nedostatkom parkovacích miest. Navyše ju radi využívajú aj Piešťanci, či návštevníci, ktorí chcú zaparkovať zadarmo. Domácim potom miesto nezostáva.

Ľudia žijúci na tejto ulici sa pred pár dňami obrátili na Mesto Piešťany so žiadosťou o zavedenie rezidenčného parkovania. „V lokalite je 258 bytov avšak označených parkovacích miest je len 93 a ďalších 12 je neoznačených,“ hovorí Emil Šimo, ktorý za obyvateľov komunikoval s úradom. Podľa jeho slov z deväťdesiatichtroch označených mieste sú navyše dve vyhradené pre klub dôchodcov Svornosť a päť pre zdravotne postihnutých.

„Táto časť mesta je vyhľadávaná návštevníkmi mesta za účelom bezplatného parkovania, ale i pracovníkmi priľahlých inštitúcií za účelom parkovania počas pracovnej doby. Najkritickejšie obdobia sú v dni, keď sa v meste konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie. No i počas bežných dní, keď prichádzajú hostia za účelom návštevy mesta, korčuľovania, či kúpania, radi využívajú tieto miesta na bezplatné parkovanie,“ približuje situáciu E. Šimo.

O riešenie situácie žiadajú opakovane

Mesto Piešťany chystá zvýšenie cien parkovného a rozšírenie spoplatnených zón, obyvatelia sa preto obávajú ešte väčšieho tlaku na lokality v blízkosti centra, ktoré spoplatnené nebudú. Medzi ne patrí práve Vážska ulica. O riešenie situácie a zavedenie rezidenčného parkovania, žiadali samosprávu už v roku 2017, avšak bez výsledku. Vtedy podpísalo požiadavky 97 ľudí s trvalým, či prechodným pobytom v lokalite. Aktuálne ich bolo ešte o desať viac.

„Žiadame zástupcov Mesta Piešťany, aby sa pričinili o to, aby občania tohto mesta pocítili podporu, pretože práve títo občania odvádzajú dane do pokladne mesta. Nechceme tým likvidovať návštevnosť nášho mesta, preto sa naša žiadosť vzťahuje na tento malý kritický úsek,“ dodáva Emil Šimo.

Parkovanie tému týchto dní

Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní bude mestské zastupiteľstvo prerokúvať už tento štvrtok 27. júna. Mestská rada na svojom rokovaní k už navrhnutým rozšíreniam lokalít s plateným parkovaním pridala tiež parkovacie miesta pred nemocnicou na Winterovej ulici a parkovisko pred futbalovým štadiónom. Na rokovaní rady jej člen poslanec Remo Cicutto požadoval spracovanie konceptu komplexného riešenia parkovania s tým, že na tento účel bude potrebné vyčleniť prostriedky v rozpočte na rok 2020. V skutočnosti však už peniaze na takýto materiál obsahuje aj tohtoročný rozpočet vo výške 40-tisíc eur. Rovnaké prostriedky boli na štúdiu riešenia parkovania alokované aj v roku 2018, ale radnica ju nerealizovala.

Vedeniu mesta sme adresovali otázky ako mesto postupuje pri žiadosti obyvateľov Vážskej ulici, ale i či sa rieši koncepcia statickej dopravy, na ktorú sú v rozpočte peniaze. Rovnako nás zaujímalo, či sa vedenie samosprávy neobáva, že po aktuálne navrhnutej zmene VZN a zvýšení poplatkov za parkovanie, sa ešte viac zvýši tlak a zhorší situácia v uliciach ako je Vážska. Konkrétne odpovede k jednotlivým otázkam sme nedostali. Hovorkyňa Drahomíra Moretová reagovala stručne: „Situácia sa rieši, bude rozoberaná na rokovaní MsZ.“

Otázka, či Mesto Piešťany nemalo najskôr povedať ako riešiť parkovanie koncepčne vo všetkých súvislostiach a nadväznostiach a až potom pristúpiť k zmene VZN, zdražovaniu a rozširovaniu spoplatnených zón, tak zostáva otvorená.

-th- Foto: Emil Šimo

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972