V nedeľu 30. apríla sa uskutočnila tradičná Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou. Tá je najstaršou rotundou v stredoeurópskom priestore. Postavená bola v polovici 9. storočia.  V rokoch 2010  až 2016 prešla komplexnou obnovou, ktorá bola ukončená v minulom roku celkovou revitalizáciou stavby a jej okolia. V rámci programu tohtoročnej púte sa uskutočnilo slávnostné požehnanie vzácnej pamiatky.

Slávnostnú svätú omšu v  novom amfiteátri pred rotundou celebroval nitriansky diecézny  biskup. Mons.  Viliam Judák. V  kultúrnom programe sa predstavili  žiaci ZŠ s  MŠ
v  Nitrianskej Blatnici  a regionálne hudobné skupiny. Na lúke Púsť pod rotundou rozložili svoje stánky obchodníci v rámci tradičného jarmoku.

Púte k Rotunde sv. Juraja sa konajú už takmer 500 rokov a tak Nitrianska Blatnica patrí k k najstarším pútnickým miestam na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať
aj s pripomínaním cyrilo-metodskej misie.  Rotunda sv. Juraja s  veľkým rozsahom
zachovaného pôvodného muriva je najstaršou stojacou rotundou nielen na území Slovenska, ale aj v  rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru.

V rámci reštaurátorských prác bol zdôraznený historický význam a jedinečnosť stavby.  Na uzavretie objektu po reštaurovaní boli použité veľkoplošné sklené uzávery dvier
a  okien, keďže pôvodné sa nezachovali. Vďaka nim je možné pozrieť si interiér rotundy a pustovne každý deň počas celého roka. Rotunda nabrala ďalší rozmer rovnako nasvietením interiéru a exteriéru, ktoré sa spúšťa po zotmení.


-th- Zdroj: Blatnické noviny Foto: Eduard Budke

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972