Mesto Piešťany zabezpečuje na svojom území stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa môžu najesť vo viacerých reštauračných prevádzkach a tiež nechať si priviezť stravu domov. Cena sa odvíja od ich finančnej situácie, pričom poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa môžu naobedovať už za 1 euro. Najesť sa je možné v Jedálni na Staničná ulici číslo 22, v Zariadení pre seniorov Vila Julianna, ktoré sa nachádza na Štefánikovej ulici 125 a v reštaurácii PPV Semafor na ulici Andreja Hlinku.

„Záujemcovia o stravovanie, prípadne i o rozvoz stravy do domácnosti sa môžu informovať a vybaviť si stravovací preukaz na Mestskom úrade v Piešťanoch, klientske centrum II. na Oddelení sociálnych a školských služieb. Treba si so sebou priniesť výmer o dôchodku platný od januára 2017 (resp. rozhodnutie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi), občiansky preukaz, kartičku ZŤP – ak ste jej držiteľom (v prípade manželskej dvojice treba zdokladovať uvedené doklady od oboch manželov). V prípade rozvozu si treba vyzdvihnúť tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť u všeobecného lekára. Po vybavení stravovacieho preukazu je možné sa okamžite stravovať V Jedálni na Staničnej 22 a v ZpS Vila Julianna nakoľko v uvedených zariadeniach sú voľné kapacity,“ uvádza v ozname na svojich stránkach Mesto Piešťany.

Oprávneným žiadateľom o stravovanie je fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo, dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za tento druh sociálnej služby je stanovená diferencovane podľa výšky príjmu žiadateľa.

Cena stravného lístka pre jednotlivca s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:
Do výšky Dávky v hmotnej núdzi + príspevky – 1,00 € / obed
Do sumy 300 € – 1,50 € / obed
Do sumy 430 € – 2,10 € / obed
Do sumy 550 € – 2,50 € / obed
Jednotlivec s príjmom nad 550 € – 2,80 € / obed

Cena stravného lístka pre manželskú dvojicu s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:
Do výšky Dávky v hmotnej núdzi + príspevky – 1,00 € / obed
Do sumy 500 € – 1,50 € / obed
Do sumy 650 € – 2,10 € / obed
Do sumy 750 € – 2,50 € / obed
Dvojica s príjmom nad – 750 € 2,80 € / obed

Úhrada za rozvoz stravy je stanovená na 0,30 € obed/deň.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972