V uplynulom týždni sa uskutočnil 29. snem Združenia miest a obcí regiónu jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Zo 149 členských obcí prišlo na stretnutie 122 delegátov – starostov a primátorov. Okrem voľby predsedu združenia, prijali účastníci aj programové zameranie, ktoré požaduje okrem iného zmenu zákona o čistení chodníkov v zimnom období a taktiež o strave zadarmo.

Novým predsedom jedného z najväčších slovenských regionálnych združení miest a obcí sa stal starosta obce Cífer Maroš Sagan. Podľa jeho vyjadrenia sa delegáti zhodli na tom, že novely zákonov o údržbe chodníkov aj o strave zadarmo sú zlé. 

Pri stravovaní má viesť  prijatá právna úprava k mrhaniu potravinami. Zároveň narobila obciam a mestám veľké problémy, pretože nemajú dostatočné prostriedky na to, aby zabezpečili obedy zadarmo k spokojnosti detí.  Starostlivosť o všetky chodníky v mestách a obciach v zimnom období, keď napadne sneh, je podľa primátorov a starostov nereálna. 

Združenie miest a obcí z regiónu Jaslovských Bohuníc chce dať vedieť o svojom nesúhlase  ZMOSu i vláde a hľadať silu postaviť sa týmto novelám. Okrem toho združenie ďalej žiada vládu o vytvorenie cestného fondu, z ktorého by sa mohli financovať rekonštrukcie miestnych komunikácií.

-red- Zdroj a foto: www.zmo.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972