Občania vybrali najobľúbenejších predajcov Nota Bene, bolo to tesné

Občania vybrali najobľúbenejších predajcov Nota Bene, bolo to tesné

29. júna 2018 Off Od PNky.sk

V stredu 27. júna v Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Domum prebiehalo odmeňovanie najobľúbenejších predajcov časopisu Nota Bene. Aj keď časopis Nota Bene vydáva OZ Proti prúdu, projekt predaja pouličného časopisu v Piešťanoch zabezpečuje už 13 rok Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany v spolupráci s mestom Piešťany. V tomto roku projekt finančne podporilo Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj.


Do predaja pouličného časopisu Nota Bene môže byť zapojený ktorýkoľvek občan, ktorý sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii. Predaj časopisu má však aj svoje pravidlá, ktoré sa predajca zaväzuje rešpektovať a ktoré sú pravidelne zverejnené v každom čísle časopisu.

Súťaž o najobľúbenejšieho predajcu Nota Bene prebiehala od 1.6.2018 do 15.6.2018. Občania mohli hlasovať prostredníctvom e-mailových správ alebo zaslaním korešpondenčných lístkov. Počas hlasovania bolo doručených 741 hlasov, a teda súťaž hodnotíme ako mimoriadne úspešnú. Sme radi, že občania sú vnímaví na predajcov Nota Bene a že im nie je ľahostajná ich situácia. Uvedomujeme si, že kúpou časopisu sa častokrát nekončí pomoc občanov a že občania poskytujú aj iné formy podpory (nákup potravín, darovanie oblečenia, sprostredkovanie brigády, osobný rozhovor, …).
Pri odmeňovaní predajcov Nota Bene sme uvítali, že môžeme prečítať aj odkazy a chvály občanov na konkrétnych predajcov. Taktiež nás teší pozitívne hodnotenie obsahovej stránky časopisu hlasujúcimi.

Titul najobľúbenejšieho predajcu Nota Bene získal predajca Marián s číslom preukazu 29 a počtom hlasov 195, ktorý získal nákupnú poukážku v HP Tesco v hodnote 70 €. Na druhom mieste sa umiestnil predajca Pavel s číslom preukazu 232 a počtom hlasov 192, ktorý bol obdarovaný nákupnou poukážkou 50 €. Na treťom mieste sa umiestnil predajca Vladimír s číslom preukazu 212 a počtom hlasov 191, ktorý bol odmenený nákupnou poukážkou v hodnote 35 €.


OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu sa rozhodlo tento rok odmeniť aj ďalších aktívnych predajcov – p. Darinu s číslom preukazu 5 nákupnou poukážkou v hodnote 20 €, p. Karola s číslom preukazu 102 nákupnou poukážkou 15, p. Milana s číslom preukazu 197 nákupnou poukážkou v hodnote 10 € a p. Annu s číslom preukazu 68 darčekovým balíčkom potravín.

Sme vďační, že v ZSS Domum môžeme ponúknuť občanom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, praktickú pomoc zmiernenia ich ťaživej situácie. Táto forma je osobitá nielen v tom, že pri nej zostáva zachovaná dôstojnosť človeka a že predajca nie je odkázaný na žobranie, ale aj v tom, že si vyžaduje aktívny prístup núdzneho k riešeniu je situácie.

Verte, že začínajúci predajcovia idú predávať časopis s obavami, ako budú prijatí spoločnosťou. Preto si veľmi vážime ústretovosť a vnímavosť občanov k predajcom časopisu Nota Bene a ich podporu, ktorú im počas celého roka poskytujú.


PhDr. Marcela Vrbová PhD.
Vedúca Zariadenia sociálnych služieb Domum