O zvýšenie kapacity materskej školy požiadala len jedna obec, ministerstvo vydá na jeseň novú výzvu

O zvýšenie kapacity materskej školy požiadala len jedna obec, ministerstvo vydá na jeseň novú výzvu

16. augusta 2016 Off Od PNky.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá na jeseň novú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Výzve s rovnakým zameraním, vydanej v januári 2016, totiž nepredchádzala výzva na projektové zámery, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok by tak nebolo možné financovať,  výzva preto musela byť zrušená. O žiadosť o nenávratný finančný príspevok pritom za pol roka požiadala len jediná obec.

Nová výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl na Slovensku v objeme desiatok miliónov eur bude realizovaná v spolupráci so samosprávnymi krajmi dvojkolovým systémom. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok totiž musí predchádzať projektový zámer, čo výzva z januára nespĺňala. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, zriaďovatelia materských škôl, budú musieť v rámci novej výzvy najprv predložiť projektové zámery samosprávnym krajom, ktoré vydajú hodnotiace správy jednotlivých zámerov a odporučia ich do druhého kola.

Ako uviedol hovorca rezortu Vladimír Machalík, ministerstvo plánuje vydať novú výzvu na jeseň. „MPRV SR preto odporúča potenciálnym žiadateľom, aby sledovali webstránku a Facebook Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.“ Predpokladané trvanie výzvy bude 6 mesiacov.

dubceka

Miesta pre škôlkárov chýbajú aj v Piešťanoch, v minulosti mesto dostalo 55-tisíc eur od rezortu školstva na dostavbu tried na ulici A. Dubčeka, táto dotácia však zatiaľ nebola použitá.

-ad-, Zdroj: Tlačová správa MPRV SR, ilustr. foto: archív PNky