Mesto Piešťany po zmene rozpočtu, kde sa navýšili prostriedky na rekonštrukciu škôl a škôlok, chystá rekonštrukciu sociálnych zariadení v objektoch materských škôl na ulici Detvianska ako i na ulici Považská. Na zverejnenú výzvu na predkladanie cenových ponúk však reagoval v oboch súťažiach iba jeden záujemca. Termín predkladania tak kompetentní predĺžili do tohto piatka 26. júna. Nasledovať by mala elektronická aukcia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sociálne zariadenia MŠ Detvianska

Informácia o výzve bola zverejnená na webe mesta 11. júna. Rovnako bola zaslaná niekoľkým staveným spoločnostiam v regióne i mimo neho. Do 18. júna kedy bol konečný termín bola zaslaná len jedna ponuka, preto nasledovalo predĺženie termínu.
Predpokladaná hodnota zákazky na Detvianskej ulici je 22-tisíc eur bez DPH. Na Považskej je to 15-tisíc eur bez DPH, v tejto súťaži sú okrem hlavnej rekonštrukcie na Považskej zaradené aj drobné práce v materských školách Ružová a Scherera. Hlavným predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia štyroch sociálnych zariadení – umyvární a WC na Detvianskej. Na Považskej ide len o dve sociálne zariadenia. Vymieňať by sa mali kanalizačné rozvody, rozvody vody, obklady, dlažby, WC misy i svietidlá zásuvky a vypínače.

Uchádzač o zákazku musí okrem cenovej ponuku predložiť zoznam minimálne piatich zákaziek obdobného charakteru, ktoré realizoval. Záujemca má taktiež predložiť minimálne tri referenčné listy o ním realizovaných zákazkách. Detailné informácie k súťažiam nájdete pre MŠ Detvianska tu a pre MŠ Považská na tejto linke.

-lt- Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972