Na webovej úradnej tabuli Mesta Piešťany sa počas posledných mesiacov objavilo viacero upovedomení o začatí správneho konania vo veci výrubov drevín na území mesta. Keďže primátor Miloš Tamajka ešte v januári tohto roku oznámil, že pozastavuje do preverenia odpodstatnenosti rúbanie všetkých stromov na mestských pozemkov, zaujímalo nás, aká je situácia v súčasnosti.

O výrub suchého stromu žiada napríklad Materská škola Staničná, ďalej Základná umelecká škola, kde v jej areáli na Teplickej ulici koreňový systém smreku poškodzuje múr i kanalizáciu. Povoľovanie výrubov okrem ich preverovania na pokyn primátora, však podľa našich zdrojov zdržali aj organizačné zmeny na úrade. Na otázku, či sú už teda výruby povolené, ktorú sme zaslali hovorkyni mesta Eve Bereczovej v polovici októbra, sme po urgencii včera dostali takúto odpoveď: „Už niekoľko týždňov prebiehajú správne konania a v týchto dňoch sa pracuje na rozhodnutiach.“ Zaujímalo nás, či to teda znamená, že mesto povoľuje výruby podľa potreby? „Áno, predpokladám, že výruby sú a budú povoľované v rámci zákonných lehôt,“ doplnila hovorkyňa.

Žiadosť o odstránenie suchých či život alebo majetok ohrozujúcich stromov, môžu podať fyzické či právnické osoby počas celej jesene a zimy. Výruby sa totiž vykonávajú práve v období vegetačného pokoja, od 30. septembra do konca marca. Na rozdiel od orezu suchých konárov živých drevín, ktorý by mal prebiehať vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra.

-red-, ilustr. foto. archív

Čítajte tiež: Suché stromy v parku ohrozujú bezpečnosť jeho návštevníkov

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972