Connect with us

Aktuality

O spôsobe predaja pozemku investorovi pre stavbu plavárne, bude zastupiteľstvo rozhodovať o týždeň

Published

on

Investor Oskar Gaál zo spoločnosti bazenprojekt s.r.o. predstavil zámer postaviť v Piešťanoch krytú plaváreň 19. novembra minulého roku. Súčasťou predloženého zámeru je okrem hlavného šesťdráhového bazéna s dĺžkou 25 metrov, šírkou 12,5 metra a hĺbkou od 1,2 do 1,6 metra aj menší výcvikový bazén a mal by zahŕňať tiež wellness časť s vírivkou, parnou, suchou a infra saunou, či ležadlovou zónou. Poloha je z územno-plánovacieho hľadiska vhodná, ale problémom by mohlo byť parkovanie. Plaváreň v takejto podobe by vyriešila situáciu plavcov, ale vodní pólisti by ho pre malú hĺbku dokázali využiť len na kondičné plávanie a ich súčasné možnosti by sa príliš nezlepšili. Podoba zmluvy, ktorá by zabezpečila predaj mestského majetku, ešte nie je doriešená. Hľadá sa vhodná forma zábezpeky a nastavenia podmienok tak, aby po odpredaji pozemku za symbolické peniaze bol projekt skutočne zrealizovaný a aby mesto na tomto projekte neškodovalo.  Investor momentálne rieši z banka možnosti úverového financovania, ale zatiaľ nemá banku, ktorá by jeho aktivitu prefinancovala.

20160519_085625
O odpredaji pozemku pre stavbu plavárene a wellness rokovali viaceré komisie MsZ. Ich členovia, samozreme, predaj za trhovú cenu považovali za bezproblémový, avšak investor žiada predaj za symbolické 1 euro. Vtedy sa komisie priklonili k názoru, že by mala byť minimálne zriadená banková finančná zábezpeka v prospech Mesta Piešťany, pre prípad, ak by si investor neplnil svoje zmluvné záväzky. Tá by sa po úspešnej kolaudácii investorovi vrátila.

rozloha plaváreň

Pôvodný zámer, získať pozemok s veľkosťou 3651 metrov štvorcových od mesta do dlhodobého prenájmu, investor zmenil, pretože prenajatý pozemok nevie založiť v prospech banky na získanie úveru potrebného k financovaniu výstavby. Investor rokoval so zástupcami viacerých finančných ústavov o prefinancovaní väčšej časti svojho projektu.

plaváreň

Začiatkom mája sa podľa informácií, ktoré odzneli na tohtomesačnej mestskej rade, uskutočnilo rokovanie investora, zástupcov Slovenskej sporiteľne a vedenia mesta. Na ňom zástupcovia banky prezentovali, že podporia tento projekt, avšak s podmienkou, že Mesto Piešťany by sa zaviazalo voči banke splácať úver v prípade, že ho nebude schopný splácať investor a taktiež uhrádzať rozdiel medzi nákladmi a príjmami súvisiacimi s prevádzkou plavárne a wellness v prípade, ak ho nebude schopný uhrádzať investor. Druhá z podmienok je pre Mesto z hľadiska zákona nesplniteľná, takže investor mal rokovať s ďalšími finančnými ústavmi, ktoré by boli ochotné poskytnúť iné podmienky financovania. Výsledky rokovaní zatiaľ nie sú známe.

Účtovná hodnota pozemku je 9 711 eur, pričom Oddelenie finančných služieb MsÚ predaj pod túto hodnotu z finančného pohľadu neodporúča. Jeho hodnota podľa mestskej metodiky, v prípade, ak sa počíta s jestvujúcimi vecnými bremenami, je 230 670,18 eur, respektíve 384 450,30 eur, bez vecných bremien. Podľa dôvodovej správy, ktorú vypracovali pracovníci mestského úradu na rokovanie mestskej rady, požaduje spoločnosť bazenprojekt nielen symbolickú výšku kúpnej ceny, ale aj to, aby zmluva neobsahovala ustanovenia o peňažnej sankcii pre žiadateľa za prípadné porušenie zmluvných záväzkov.

Materiál o návrhu možností užívania pozemku, ktorý by mal stanoviť spôsob, akým je Mesto Piešťany ochotné realizovať odpredaj, budú prerokovávať poslanci na mestskom zastupiteľstve 26. mája. Mestská rada odporučila odpredaj za symbolické euro so zriadením bankovej záruky vo výške 300 000,- EUR minimálne do doby nadobudnutia   právoplatnosti kolaudačného    rozhodnutia stavby plavárne. Odzneli však aj viaceré upozornenia na potencionálne riziká realizácie takéhoto projektu, ktoré sa zmluvne nedajú dostatočne ošetriť.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Grafika: bazenprojekt s.r.o.-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články