Mesto Piešťany sa už dlhé obdobie snaží zrealizovať rekonštrukciu Kolonádového mosta. Vlastné zdroje na to však nemá, a tak sa snažili kompetentní získať prostriedky viac ráz z dotácií, či eurofondov. Vlani Piešťany konečne výraznejšie uspeli a ministerstvo kultúry poskytne na rekonštrukciu 950-tisíc eur. Do súťaže na jej realizáciu sa prihlásila jediná firma.


Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii mosta zapísaného v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, pričom ich predpokladaná hodnota zverejnená pri verejnom obstarávaní, je 1,6 milióna eur. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 3. októbra 2018. Podľa zverejnených záznamov na portáli Úradu pre verejné obstarávanie prejavila záujem jediná firma, Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. Tá uspela aj v súťaži o rekonštrukciu Krajinského mosta, ktorú pripravuje Trnavský samosprávny kraj.

Mesto napriek tomu, že sa prihlásil jediný uchádzač, súťaž nezrušilo a vydalo zdôvodnenie nerušenia zákazky. Hovorí sa v ňom aj to, že pri súčasnej situáciu na stavebnom trhu, je podľa Mesta Piešťany problém získať relevantné ponuky do verejného obstarávania na zákazky obdobného charakteru a podobného rozsahu. Akú cenu spoločnosť Swietelsky – Slovakia ponúkla, zatiaľ podľa zverejnených materiálov nie je jasné. Mesto Piešťany s dodávateľom zatiaľ zmluvu nepodpísalo.

Čo všetko sa bude na moste robiť, zatiaľ nie je jasné

Dotácia a povinná spoluúčasť Mesta Piešťany dávajú na rekonštrukciu sumu málo cez 1 milión eur, pričom Mesto Piešťany ďalšie peniaze vo svojom rozpočte vyčlenené nemá. Bude sa tak musieť rozhodnúť, čo je na moste prioritou a čo treba opraviť. Ešte vlani sa na to pýtali počas rokovania mestského zastupiteľstva šéfky Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Aleny Horešovej. Tá nedala jasnú odpoveď, povedala len, že prebieha obstarávanie a podľa výsledných cien padne rozhodnutie, čo sa dá zrealizovať.

Či už má Mesto Piešťany jasnejšiu predstavu o rekonštrukcii sme sa pýtali na mestskom úrade v polovici januára. Zaujímalo nás aké konkrétne práce sa majú vykonávať, kedy by sa s nimi malo začať a či mesto zverejní projekt rekonštrukcie. Po necelom mesiaci odpovedala vedúca kancelárie primátora Annamária Voleková: „V súčasnej dobe je mesto v stave prípravy realizácie, pričom niektoré detaily stavebnej akcie ešte nie sú jednoznačne určené. Intenzívne prebiehajú pracovné stretnutia ohľadom rekonštrukcie Kolonádového mesta.“

Podľa zmluvy s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky je potrebné dotáciu 950-tisíc eur vyčerpať do konca roka 2020. Mesto Piešťany sa má podľa nej na rekonštrukcii podieľať minimálne piatimi percentami z celkových stavebných nákladov podľa stavebného rozpočtu, ktoré sú v zmluve definované na sumu 1 834 248 eur. Spoluúčasť mesta teda musí byť minimálne 91 712 eur.

Text a foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972