Do piatku 6. februára sa do výberového konania o post riaditeľa Služieb mesta Piešťany prihlásilo podľa primátora Miloša Tamajku cez dvadsať ľudí. Informoval o tom počas štvrtkového rokovania mestského zastupiteľstva, keď sa poslankyňa Eva Wernerová pýtala, aký je záujem, kedy bude výberové konanie a kto bude tvoriť výberovú komisiu. Na väčšinu otázok dostala nejasnú odpoveď. Primátor však chce meno nového riaditeľa predniesť na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Práve to podľa zákona o obecnom zriadení vymenúva na návrh primátora riaditeľov mestských príspevkových organizácií.

sluzby mesta

Kvalifikačné predpoklady pre prihlásenie do výberového konania stanovil primátor pomerne nízke, stačí  vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a min. 3 roky praxe v riadení. Záujemcovia by mali mať  schopnosť riadiť kolektív, mali by byť komunikatívni, vedieť pracovať s PC, byť bezúhonní a mať spôsobilosť na právne úkony. Spolu so žiadosťou o účasť na pohovore mali doručiť aj vlastnou rukou písaný profesijný životopis a ďalšie doklady.

Primátor na zastupiteľstve nevedel ešte povedať termín výberového konania a nešpecifikoval ani výberovú komisiu. Povedal však, že by v nej mal byť poslanec mestského zastupiteľstva, tak ako v minulosti.

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom by sa malo rozhodovať o novom riaditeľovi Služieb mesta Piešťany je naplánované na 19. marca.
-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972