Klienti azylového domu Domum a piešťanského centra Trnavskej arcidiecéznej charity dnes poupratovali južnú časť Vážskeho ostrova. Išlo o ďalšiu z akcií, ktorou sa piešťanskí dobrovoľníci spolupracujúci s oboma zariadeniami, snažia núdznych ľudí vtiahnuť späť do života a pomôcť im prinavrátiť pocit užitočnosti. Pondelok 14. august boli Piešťany tiež prvou zastávkou Týždňa charity.

Počas neho pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity absolvujú jazdu na bicykli po mestách kraja a spolu s kolegami z jednotlivých centier na námestiach predstavujú svoju prácu, snažia sa zbúrať mýty a predsudky, rovnako ako aj vysvetliť o čom je práca Charity.

Začiatkom tohto roka sa rozbehla spolupráca piešťanských dobrovoľníkov s profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi Mesta Piešťany a Trnavskej arcidiecéznej charity. Prvotnou spoločnou aktivitou bola Polievka zo srdca, ktorú inicioval piešťanský dekan Jozef Gallovič a vďaka ktorej mali počas mrazivých dní ľudia bez domova teplé jedlo z piešťanských reštaurácií, ktoré sa stali sponzormi tejto akcie. Už vtedy bolo cieľom nielen dávať, ale naučiť ľudí na okraji spoločnosti s pocitom menejcennosti, opäť pracovným návykom a pokúsiť sa ich postupne začleniť do spoločnosti.

Na jar tak dokázali, že vedia nielen prijímať, ale i dávať, pri upratovaní Domumu, prácach v centre Charity, či upratovaní Vážskeho ostrova. V pondelok 14. augusta sa pustili do upratovania prednej časti ostrova od Hojdacieho mosta po Železný takmer dve desiatky ľudí. V lokalite hojne navštevovanej domácimi i turistami, vyzbierali značné množstvo odpadu, ktoré potom odviezli pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. O jedlo pre účastníkov brigády sa postarala reštaurácia Zuckmann Villa, ktorá darovala obed pre všetkých. Toho sa zúčastnili i pracovníci Charity, ktorý obchádzajú vrámci tohto týždňa mestá diecézy. 

-th- Foto: -ič-, -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972