Spoločnosť HOREZZA, ktorá patrí pod ministerstvo obrany a v roku 2013 prevzala bývalý Vojenský kúpeľný ústav, dnes Hotel Granit – Kúpeľný ústav F.E.Scherera, požiadala zdravotníkov o uznanie minerálnej vody z nového vrtu v ich areáli v Piešťanoch za prírodnú liečivú vodu. V prípade súhlasu kúpeľnej komisie  sa vojaci stanú podľa zákona vlastníkmi tejto vody.

vojensky-kupelny-ustav

Informácia bola zverejnená od 7. mája na stránke www.piestany.sk. Podľa zákona o prírodných liečivých vodách, sa nájdená voda „stáva vlastníctvom fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá ju odobrala z prírodného liečivého zdroja na základe povolenia využívať zdroj, vydaného podľa tohto zákona a zaplatila za ňu úhradu.“

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18

Zákon ďalej hovorí, že vodu možno uznať ako prírodnú liečivú, ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané jej liečivé účinky v balneologickej praxi a spĺňa požiadavky ustanovené predpisom ministerstva zdravotníctva.Túto lehotu netreba dodržať, ak sú účinky vody overené dlhodobou balneologickou praxou vôd s podobnými fyzikálnymi či chemickými vlastnosťami. O uznaní rozhoduje Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR.

g04

Ak nikto z dotknutých, ktorými sú podľa zverejneného dokumentu: Mesto Piešťany, ďalej odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov Piešťan a Trnavy, nepodá námietky, vodu z nového vrtu môžu začať využívať vojaci už budúci rok.

Hovorca Ministerstva zdravotníctva SR  Peter Bubla uviedol, že na podnet účastníka konania začala komisia konanie o uznanie minerálnej vody zo zdroja VLÚ-3 v Piešťanoch za prírodnú liečivú vodu: „V súčasnosti nie je správne konanie ešte ukončené. Predpokladaný termín ukončenia je koncom roka 2015. Do dnešného dňa (18. mája, pozn. red) Štátna kúpeľná komisia nedostala žiadne  námietky k tomuto konaniu.“

O tom, že bol vrt úspešne dokončený informovali Horezza News, ktorý vydáva akciová spoločnosť, združujúca rekreačno-zdravotnícke zariadenia ministerstva obrany v decembri 2013. Hĺbka vrtu je 630 metrov.

g27

Voda  má teraz 35 stupňov. Nový vrt bolo potrebné urobiť aj preto, že výdatnosť toho predchádzajúceho končila. Teplota jeho vody dosahovala len 15 stupňov a museli ju zohrievať.

Prečítajte si aj: Nový termálny vrt pri Kúpeľnom ústave F. E. Scherera stál 416-tis. eur

-red-, ilustr. foto: M. Palkovič – archív PNky, www.horezza.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972