Aktuality

Nový stavebný zákon zavedie povinnosť búrať čierne stavby

By 15. januára 2013No Comments

Takmer 40 rokov starú legislatívnu normu má v blízkej budúcnosti nahradiť nová. Podľa ministerstva uľahčí odstraňovanie čiernych stavieb a zabezpečí menej byrokracie na úradoch.

[singlepic id=25953 w=520 h=340 float=central]

 

„Stavebný zákon jednoznačne zavedie povinnosť odstrániť tie čierne stavby, ktoré sú v rozpore  s územným plánom,“ povedal Ján Počiatek, minister dopravy. Dodal, že jasne zadefinuje podmienky, za akých bude možné dodatočne povoľovať čierne stavby. Posilní postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie a zavedie tiež minimálnu výšku pokuty pre právnické osoby za nepovolenú stavebnú činnosť.

Ďalším prínosom má byť zjednodušenie vybavovania potrebných povolení na stavebných úradoch. Ministerstvo chce urýchliť povoľovacie procesy a upraviť okruh stavieb, pri ktorých  bude možné využiť jednoduchší administratívny postup (napr. bude možné spojiť stavebné a územné konania). Nároky na zamestnancov stavebných úradov by mali byť prísnejšie.

Súčasný stavebný zákon platí od 1. 10. 1976. Napriek  mnohým úpravám a doplneniam je zastaraný, neflexibilný a nevystihuje súčasné potreby vo výstavbe.

Text: Tlačová správa Ilustračné foto: pm

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972