Novozvolený primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka sa po štvrtkovom sľube už ujal oficiálne svojej funkcie. Na webovej stránke Mesta Piešťany sa už objavil prvý verejný materiál, podpísaný jeho rukou – ide o určenie okrskov na konanie referenda a miestností na hlasovanie.  Referendum o rodine sa bude konať 7. februára.

MsZ 11.12.14. 016

Referendum o ochrane rodiny vyhlásil prezident Andrej Kiska na základe petície Aliancie za rodinu v stredu 27. novembra, po rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten rozhodol, že tretia referendová otázka: „Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?“ nie je v súlade s Ústavou SR.

Pôvodne referendum obsahovalo štyri otázky, po úprave v ňom budú tieto tri otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

(red)

REKLAMA

Plesen_banner w

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972