Connect with us

Aktuality

Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo súťaž na „koncept“ mestskej plavárne a letného kúpaliska

Published

on

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie.

Záujemcovia majú prísť s návrhmi športovo-rekreačnej zóny pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na časti bývalých kasární. Zámerom mesta je návrh a realizácia areálu prevažne letnej rekreačnej a športovej vybavenosti. Súčasťou riešenia je aj priestor verejného parku so zameraním na oddych a rekreačný šport. Areál letnej rekreácie kúpaliska by mal zodpovedať požiadavkám obyvateľov mesta a kapacite 1 000 návštevníkov/deň.

Pre celoročné využitie plánuje novomestská samospráva pre vybudovať tiež krytú plaváreň v rámci riešeného areálu s požiadavkou na vytvorenie možnosti vzájomného prepojenia oboch zariadení v čase prevádzky letného kúpaliska. Tým sa má vytvoriť zástupnosť a širšia škála služieb pre obyvateľov, rekreantov a športovcov.

Advertisement
Hello GPT

Víťaza má určiť odborná porota, pričom ten získa 15000 eur. Projekt na druhom mieste by mal dostať 9000 eur a autorom tretieho návrhu, by sa malo ujsť 6000 eur.

Architekti a ich tímy musia prihlásiť a zaslať svoje návrhy do 17. septembra.

Advertisement
Hello GPT

Poklady k súťaži nájdete tu.
-red- Foto: FB Nové Mesto nad Váhom

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články