Slávenie kresťanských obradov Veľkého piatka, keď si pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista, vyvrcholilo v Piešťanoch 30. marca večer  krížovou cestou na Červenej veži. Viedli ju mladí z piešťanských farností s dekanom Jozefom Gallovičom. Dnes sa slávi Veľkonočná vigília pripomínajúca Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Desiatky mladých ani starších neodradil oh prechodu štrnástimi zastaveniami a rozjímania ani silný vietor. Slová, ktoré odzneli pripomínali jednotlivé udalosti Ježišových posledných chvíľ, boli však tiež prenesené do nášho dnešného života. Mladí hovorilo o tom, ako dnes ľudia padajú podobne ako padol pod krížom Ježiš, ale práve on je im príkladom a silou znovu a znovu vstať a ísť ďalej. 

Pripomenuli, že je ďaleko viac dávať ako len myslieť na seba. V dnešnej konzumnej spoločnosti to nie je síce úplne samozrejmé, ale stále je na svete dosť ľudí, ktorí viac myslia na blaho iných ako na svoje.

Kresťanské sviatky Veľkej noci vyvrcholia dnes o 19:30 h obradmi Veľkonočnej vigílie a zajtra slávením radosti zo zmŕtvychvstania počas Veľkonočnej nedele.

-th-  Foto: T. Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972