Mesto Piešťany realizuje od 23. novembra prostredníctvom piešťanskej spoločnosti EVia opravy odvodňovacích žľabov pri spomaľovacích pásoch pred obchodným domom Aupark. Prvá etapa zahŕňala jazdný pruh v smere na kruhový objazd spájajúci Nitriansku a Nálepkovu ulicu. V piatok 1. decembra sa rozbehnú práce v opačnom smere, teda k okružnej križovatke nadväzujúcej na Námestie slobody, Teplickú a Rázusovu ulicu, vodiči si teda budú musieť zvyknúť na novú stavebnú uzáveru.

Práce vykonáva spoločnosť EVia, s. r. o. za sumu 34 585,51 eura s DPH. Oprava pozostáva z vytýčenia staveniska a podzemných inžinierskych sietí, odstránení krytu a žľabov, pokládke betónu a montáže žľabu, prepojenia žľabov do existujúcej kanalizácie a osadení chodníkových obrubníkov. V cene sú zahrnuté i náklady na vytýčenia sietí dotknutých správcov.

Druhá etapa opravy sa bude týkať odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Nitrianska – jazdný pruh v smere od okružnej križovatky Nálepkova – Nitrianska po okružnú križovatku Teplická – Námestie slobody. Po nej by mala nasledovať oprava odvodňovacích žľabov situovaných pri spomaľovacích prahoch Teplická.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972