Budova Ružového mlyna bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku 9. decembra 2014. Minulý týždeň sme priniesli článok o vypratávaní vnútorných technologických zariadení a strojov. Tie z veľkej časti pochádzajú z prelomu 60. a 70. rokov, a tak nie sú predmetom pamiatkovej ochrany. Poputujú preto do šrotu. Niektoré kusy historického technického vybavenia však predsa len zostanú zachované. Podľa stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trnave vybrané stroje poputujú do inštitúcie pamiatkovej starostlivosti alebo depozitu. 

1525126_761839493845307_1013876383_n

„Vlastník podal na Krajský pamiatkový úrad žiadosť o stanovisko k odstráneniu nefunkčného technologického zariadenia a vyprataniu objektu mlyna. KPÚ vydal záväzné stanovisko s podmienkami, kde žiada zabezpečiť zachovanie vybratých typov strojov a technologického zariadenia z interiéru mlyna a sústrediť ich do jedného priestoru alebo zabezpečiť odovzdanie do depozitu organizácie alebo inštitúcie pamiatkovej starostlivosti, prípadne do depozitu KPÚ Trnava,“ napísala nám  v stanovisku Veronika Kšiňanová z
Krajského pamiatkového úradu Trnave.

-lt/Foto: čt, facebook – Piešťany History-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972