Connect with us

Aktuality

Nezávislá iniciatíva chce získať prístup k termálnej vode

Published

on

Získať podpisy občanov mesta na podporu svojich cieľov, najmä prístupu k termálnej vode mimo Kúpeľného ostrova, má v pláne Nezávislá občianska iniciatíva NOI, ktorú založil Piešťanec Peter Zemánek. Zbierať ich chce počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Rovnako mieni pri hoteli Magnólia poskytovať informácie všetkým záujemcom o ciele NOI.

Svoje ciele predstavil aj primátorovi mesta Milošovi Tamajkovi a šéfovi najväčšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany Tomášovi Hudcovičovi a o ich zverejnenie požiadal našu redakciu. „Rád by som tento oznam distribuoval aj na ďalšie miesta, napríklad na vybrané školy v správe mesta, aby som mal obraz o reakcii pedagógov na moju iniciatívu, veď sa jedná hlavne o budúcnosť detí, ktoré učia…,“ myslí si P. Zemánek a dodáva: „Som dlhodobým obyvateľom mesta Piešťany a som na to adekvátne hrdý. V živote som nebol členom žiadnej politickej strany a rád by som zachoval apolitickosť aj u tejto iniciatívy, ak prejavíte o jej aktivity prípadne činnosť záujem.“

term zdroje

A tu sú zámery iniciatívy:

Občania   P I E Š Ť A N O M  –  P I E Š Ť A N Y  občanom !

n e z á v i s l á   i n i c i a t í v a   z a   o b n o v u   m e s t a

Naše vybrané ciele:

–   obnova mesta Piešťany ako svetoznámych liečebných kúpeľov v duchu tradícií a odkazu Ľudovíta Wintera s prenesením kúpeľných a rekreačných aktivít aj mimo Kúpeľného ostrova

–   aktuálne sa využíva približne polovice z kapacity zdrojov liečivých termálnych vôd Kúpeľného ostrova v Piešťanoch, ktorých využiteľnosť je povolená štátom, vlastníkom nerastného bohatstva. Cieľom je dosiahnuť efektívnejšie využitie týchto zdrojov,  rozšírenie využitia liečivých termálnych vôd v Piešťanoch aj na rekreačné a rehabilitačné účely so zvýhodnením trvalých obyvateľov mesta (zľavy pre občanov mesta, permanentky)

–  podporiť využitie najväčšieho bohatstva Piešťan, zdrojov liečivých vôd, na oživenie cestovného ruchu v meste (vybudovanie rekreačných objektov s termálnymi bazénmi a atrakciami pre deti, aquapark), pri plnom rešpektovaní reálnych potrieb ostatných podnikateľov využívajúcich zdroje termálnych vôd Piešťan, vrátane SLK ako významného strategického partnera mesta

–  zabezpečenie podpory od Mesta a poslancov MsZ pre aktivity domácich aj cudzích investorov, ktorí by mohli priniesť či zintenzívniť tvorbu nových stálych pracovných miest v Piešťanoch

–  obnova celoročnej prevádzky krytého bazéna Eva s využitím mimosezónneho prebytku liečivých vôd Kúpeľného ostrove na rekreáciu a rehabiltáciu obyvateľov a návštevníkov mesta,  ako príležitosť na opätovné prilákanie z minulosti stratených hostí, ktorí chodili na Evu za liečivou termálnou vodou

–  z pozície menšinového vlastníka a akcionára SLK požiadať vlastníka o obnovu krytého kúpaliska Eva  ako prejav dobrej vôle voči obyvateľom mesta s rešpektovaním potreby celoročného prevádzkovania kúpaliska s viac ako 80 ročnou tradíciou

–  vybudovanie nezávislej modernej mestskej plavárne slúžiacej pre základný plavecký výcvik detí  a žiakov, ktoré by mimo vyučovania mohlo slúžiť pre športové kluby a laickú verejnosť, s cieľom naviazať na bohaté tradície piešťanských plavcov reprezentovaných Martinou Moravcovou

–  podpora výchovy detí a mládeže k vedeniu aktívnejšieho spôsobu života športovaním obnovou tradičných športových tried na školách so zameraním na využitie existujúcich alebo plánovaných športových zariadení (hokej, basketbal, tenis, plávanie). Zvýšením športových aktivít  u detí zabezpečiť zlepšenie ich fyzickej zdatnosti, ako súčasť boja proti vzniku rôznych nežiadúcich závislostí mládeže

–  zatraktívnenie mesta pre mladé rodiny s deťmi s cieľom obmedziť ich odchod z Piešťan z dôvodu hľadania lepších životných podmienok a perspektívy do budúcnosti

–  využitie moderných komunikačných prostriedkov na získavanie podpory mladých obyvateľov a ich aktívneho zapojenia do činnosti a verejného života mesta

–  efektívnejšie využívanie finančných zdrojov Piešťan z pozície štatútu kúpeľného mesta

–  dobudovanie cyklotrasy okolo Sĺňavy,  zabezpečenie rozšírenia počtu vyznačených resp. vyhradených jazdných pruhov pre cyklistov s cieľom znížiť rizikovosť miestnej dopravy, počet dopravných  nehôd či kolízií s cyklistami a zatraktívniť tento druh dopravy pre pohyb po meste

–  vybudovanie nových resp. rekonštrukciu starších objektov na zariadenia slúžiace pre potreby perspektívne rastúceho počtu seniorov v meste, s cieľom zabezpečenia dôstojnejšch podmienok    pre prežitie ich jesene života

–  podpora spravodlivejšieho vysporiadania pozemkov jedných z najstarších obyvateľov Piešťan hospodáriacich v záhradkových osadách, ktorí si zrekultivovali v minulosti nevyužívanú pôdu

–  podpora  prevádzky piešťanského letiska zo strany mesta  s cieľom zachovať zaujímavejší spôsob dopravy napr. pre najnáročnejšiu kúpeľnú klientelu (hotel Termia Palace)

Táto iniciatíva je určená pre všetkých ľudí, ktorým záleží na obnove stratených výhod obyvateľov a hostí svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany,  bez rozdielu veku, pohlavia, svetonázoru, politickej príslušnosti, národnosti, štátnej príslušnosti.

Zakladateľ: Ing. Peter Zemánek (57 r.), Piešťany

e-mail: zemanek.svp@gmail.com

 

-inf-

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články