Nezabudnuteľní pedagógovia – navrhnite svojho nominanta

Nezabudnuteľní pedagógovia – navrhnite svojho nominanta

16. januára 2015 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany aj v tomto roku pripravuje ocenenie Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda. Ak máte návrh na toho svojho nezabudnuteľného učiteľa či vychovávateľa, pošlite jeho nomináciu do 16. februára na mestský úrad.

tomas foto

Ako uvádza tlačová správa Mesta Piešťany: „Cieľom je spoločensky a morálne oceniť aktívnych učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času na území mesta Piešťany.“ Malo by ísť o pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese.

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa ako dlhoročná osobná angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese, vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom, iná pozoruhodná činnosť (aktivita).

Návrh musí obsahovať : meno, priezvisko, adresu, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko a dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie. Na rozmyslenie máte ešte mesiac, nominácie môžete posielať na adresu referátu školstva MsÚ až do 16.februára.

(Zdroj: www.piestany.sk, ilustr.foto: th)