Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch má vo svojom študijnom programe zahrnutú odbornú prax v hoteloch piešťanských kúpeľov. Študenti druhého až štvrtého ročníka v nich zlepšujú svoje zručnosti v hotelovo-gastronomických službách. V rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť na tému Zdieľaná ekonomika vypracoval Emil Adamkovič projekt s názvom „Hoteláci na bicykloch“ a jeho cieľom je študentom umožniť dopravu na prax pomocou bicyklov. Mladým ľuďom majú pomôcť nielen zdravým pohybom, ale aj skrátením častokrát dlhej cesty na prax. Ak vlastníte bicykle, pre ktoré nemáte žiadne využitie, určite pouvažujte nad ich darovaním „hotelákom“.

„Rozhodli sme sa osloviť práve Vás o nepotrebné staré bicykle, ktoré by mohli byť znova využité pre dobrú vec. Pre bicykel prídeme, vynovíme a bude predstavovať pomôcku pre budúcich špičkových hotelierov. Iniciatíva „Hoteláci na bicykloch“ je podložená dotazníkom, ktorý bol vyplnený 100 študentami. Na otázku či by využili takúto možnosť zapožičania si bicykla zadarmo, až viac ako 80 percent študentov odpovedalo kladne. Zo strany profesorov a celkovo školy mám plnú podporu a s projektom mi samozrejme vo všetkých potrebných smeroch pomáhajú,“ povedal o iniciatíve jej autor Emil Adamkovič.

FullSizeRender

-lt/Zdroj a foto: Emil Adamkovič – „Hoteláci na bicykloch“-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972